Bài Tập Thì Hiện Tại Hoàn Thành Lớp 8

  -  

Thì Hiện tại chấm dứt là 1 trong những thì phức hợp và khiến không ít người dân học tập bồn chồn duy nhất vào ngữ pháp tiếng Anh. Thấu phát âm điều này, TOPICA Native gửi cho các bạn tổng đúng theo trọn bộ bài tập thì Lúc Này ngừng (Present Perfect) và giải đáp nhằm bạn cầm chắc hơn cách thực hiện thì đặc biệt này. 

Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp FREE


Mục Lục

1. Tóm tắt kim chỉ nan thì bây giờ dứt (Present Perfect)2. Bài tập thì bây giờ trả thành3. Đáp án bài tập thì ngày nay trả thành

1. Tóm tắt định hướng thì hiện giờ dứt (Present Perfect)

1.1. Cách sử dụng thì hiện nay trả thành

Diễn tả một hành vi, vụ việc ban đầu vào vượt khứ với còn tiếp tục sinh hoạt tương lai.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 8

VD: I have sầu learnt English for 5 years. (Tôi vẫn học tập giờ Anh được 5 năm)

Diễn tả một hành vi, vụ việc đang xảy ra nhiều lần vào vượt khứ đọng.

VD: I have seen this film 3 three times. (Tôi vẫn coi phim này 3 lần rồi)

Diễn tả một tay nghề cho đến thời điểm hiện tại.

VD: I have never been to Korea. (Tôi chưa từng tới Hàn Quốc)

Diễn tả một hành động, vấn đề vừa new xẩy ra.

VD: We have just arrived. (Chúng tôi vừa cho xong)

Diễn tả một hành động chần chờ rõ thời hạn xẩy ra.

VD: Someone has taken my seat. (Ai đó đã chỉ chiếm địa điểm của tôi)


Để kiểm tra trình độ cùng cải thiện năng lực nghe Tiếng Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu yếu quá trình như viết Email, biểu lộ,…Quý khách hàng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native và để được dàn xếp trực tiếp thuộc giáo viên bạn dạng xứ đọng.

1.2. Dấu hiệu nhận thấy thì ngày nay trả thành

Để nhận ra rượu cồn từ đề xuất phân chia làm việc thì ngày nay xong xuôi, bạn nên chăm chú hầu như từ sau có trong câu:

Before: Trước đâyEver: Đã từngNever: Chưa từng, ko bao giờFor + quãng thời gian: Trong khoảng ( VD: for years, for a long time,..)Since + mốc thời gian: Từ Lúc (Since 2001,…)Yet: Chưa (cần sử dụng vào câu phủ định cùng câu nghi vấn)The first / second time : Lần đầu tiên / vật dụng nhì..

*

các bài tập luyện thì ngày nay hoàn thành

2. Những bài tập thì bây chừ trả thành

2.1. các bài luyện tập thì hiện tại xong xuôi cơ bản

Bài 1: Chia hầu hết đụng tự vào câu sau đây ngơi nghỉ thì hiện thời trả thành 

Bo _____ (drive) Rose to lớn work today. They _____ (work) all day & night. We _____ (see) the new bridge. He ____ (have) breakfast this morning. Ann và Don ____ (wash) the car. Kathy ____ (want) to go lớn Queensland for a long time. Mel ____ (give) up smoking. I ____ (forget) that man’s name.  They ____ (lose) their keys. Jack ____ (be) khổng lồ Englvà.They ____ (leave) London this month.  He ____ (bring) a lot of English papers. She ____ (tell) me about it. I ____ (get) a long letter from father this week. She ____ (come), she will speak to lớn you in a minute. I ____ (be) lớn Radio City.  I think the director ____ (leave) the town. I ___ (paint) my office.  We ____ (know) her since she arrived in our city. I ____ (forget) your name.

Bài 2: Viết thành câu hoàn chỉnh làm việc thì hiện thời dứt bên dưới dạng câu xác minh dựa trên đều từ bỏ nhắc nhở bên dưới đây

Mary / visit / his grandparentsJaông xã / play games / on the computer John và Su / wash / their car Andrew / repair / his bike Phil / help / Anne with maths Brad & Louise / watch / a film Tamara / talk to / her best friend Bridgette / draw / a picture Carol / read / a computer magazine Tom and Alice / be / khổng lồ a restaurant 

Bài 3:  Viết thành câu hoàn chỉnh làm việc thì hiện nay chấm dứt dưới dạng câu nghi vấn dựa trên đông đảo từ bỏ nhắc nhở bên dưới đây

you / answer / the question Jenny / lochồng / the door Walter / Hotline / us you / see / the picture your parents / get / the letter it / rain / a lot how often / we / sing / the song Maureen / watch / the film how many books / Bob / read ever / you / be / lớn London 
Để thử nghiệm trình độ chuyên môn cùng cải thiện kỹ năng nghe Tiếng Anh chuyên nghiệp nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu cầu công việc nlỗi viết E-Mail, biểu đạt,…quý khách hàng rất có thể tìm hiểu thêm khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm việc tại TOPICA Native để được dàn xếp thẳng cùng giáo viên bản xđọng.

2.2. bài tập thì hiện tại ngừng nâng cao

Bài 1: Chia các động từ sau sinh hoạt thì bây chừ tiếp diễn hoặc hiện nay ngừng làm thế nào cho phù hợp

My brother (not/ play)……….. any sport since last year. Some people (attend)………….the meeting right now. I’d better take a bath. I (not/take)……………………one since Sunday. I don’t keep in touch with Alan & we (not/call)……………………each other for 6 months.  Where is your father? He………………………(have) lunch in the kitchen. Why are all these people here? What (happen)…………………………..? I………………….just (realize)…………… that there are only two weeks lớn the final exam. She (finish) … the English course this week.  At present, he (compose)……………………a piece of music. We (have)……………………dinner in a restaurant right now.

*

các bài tập luyện thì hiện giờ trả thành

Bài 2: Viết lại đều câu sau đây thế nào cho nghĩa ko đổi

This last time Tom came bachồng khổng lồ his hometown was 5 years ago.

=> Tom hasn’t………………………………………………………………………………………………

He started working as a teacher 6 months ago.

Xem thêm: Bộ Đề Luyện Thi Đại Học Môn Toán + Đáp Án Chi Tiết, Tổng Hợp 10 Đề Thi Thử Đại Học Môn Toán Hay Nhất

=> He has…………………………………………………………………………………………………..

It has been 3 years since we first went to lớn Japan.

=> We have………………………………………………………………………………………………….

I last had my hair cut in June.

=> I haven’t………………………………………………………………………………………………….

The last time we met was 2 years ago.

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

It has been a long time since we last called each other. 

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

When did you have sầu 10 scores in Math?

=> How long……………………………………………………………………………………………..?

This is the first time I had such an exciting trip

=>I have sầu never………………………………………………………………………………………………

I haven’t seen Anna for 10 days.

=> The last………………………………………………………………………………………………….

Today is Sunday. I haven’t taken a bath since Thursday.

Xem thêm: Sự Tích Chú Cuội Ngồi Trên Cung Trăng » Mẹ Và Bé Thảo Duyên, Sự Tích Chú Cuội Cung Trăng

=> It is…………………………………………………………………………………………………………

*

3. Đáp án bài tập thì hiện nay trả thành

3.1. các bài luyện tập cơ bản

Bài 1: 

has driven have worked have sầu seen has had have washed has wanted has given have sầu forgotten have sầu lost has beenhave sầu left has bring has told have sầu got has come have been has left have painted have sầu known have sầu forgot

Bài 2:

Mary has visited his grandma.Jaông xã has played on the computer.John và Su have washed their car.Andrew has repaired his bike.Phil has helped Anne with maths.Brad & Louise have sầu watched a film.Tamara has talked khổng lồ her best friend.Bridgette has drawn a picture.Carol has read a computer magazine.Tom và Alice have been to lớn a restaurant.

Bài 3:

Have you answered the question?Has Jenny locked the door?Has Walter called us?Have sầu you seen the picture?Have your parents got the letter?Has it rained a lot?How often have sầu we sung the song?Has Maureen watched the film?How many books has Bob read?Have you ever been khổng lồ London?