BÀI TẬP THERE IS THERE ARE LỚP 6

  -  

There is và There are là 2 cặp cấu tạo luôn xuất hiện với mọi người trong nhà để reviews về số lượng của đồ dùng như thế nào kia. Mặc dù ráng, nhị cấu trúc này vẫn đang còn sự khác biệt nhau về phong thái dùng. Để giúp cho bạn tách lầm lẫn giữa cặp cấu tạo này vào quá trình thực hành, Cửa Hàng chúng tôi xin gửi đến chúng ta bài viết dưới đây về những dạng bài xích tập There is There are. Cùng quan sát và theo dõi với làm cho bài xích tập nhé!


Thực hành bài tập There is There are

Cấu trúc

Cùng ôn tập kỹ năng và kiến thức và phương pháp sử dụng Theere is there are của Tiếng Anh tức thì bên dưới.

Bạn đang xem: Bài tập there is there are lớp 6

I.There is

There is + Nsố ít

Ex: There is an táo Apple on the table.

(Có một quả táo Apple trên bàn)

There is + Nko đếm được

Ex: There is hot milk in the bottle.

(Có sữa nóng vào bình)


Nếu danh từ đầu tiên của chuỗi liệt kê là danh từ bỏ số ít thì ta dùng kết cấu ‘There is’

Ex: There is a pen, a ruler và a book on the table.

(Có một chiếc cây viết, một chiếc thước nhựa kẻ và một cuốn sách trên bàn)

II. There are

There are + Nsố nhiều

Ex: There are three bananas in my bag.

(Có tía quả chuối trong túi của tôi)

Khi danh từ bỏ của chuỗi liệt kê bắt đầu bằng danh trường đoản cú số những thì sử dụng cấu trúc ‘There are’

Ex: There are two oranges, four bananas & a cake in the fridge.

(Có 2 quả cam, 4 trái chuối và 1 mẫu bánh phía trong gầm tủ lạnh)


*
Luyện tập bài xích tập There is There are

bài tập there is there are

Exercise 1: Điền ‘There is/There are’ vào chỗ trống thế nào cho say đắm hợp

1._____________ a big bottle on the table.

2.____________ many chairs in the living – room.

3. ____________ four cats và a dog in my house.

4. ____________ furniture in that room.

5. ____________ an ice – cream in the fridge.

6. ____________ some children in the yard.

7. ____________ a máy vi tính, a mouse and two pens in my bag.

8. ____________ many quiz programs on TV last night.

9. ____________ a theater near her house.

10 ____________ many fans in the room.

Exercise 2: Sắp xếp những từ bỏ sau thành câu hoàn chỉnh

1.There/two chairs/front of/table/room.

2. There/a dustbin/near my bed.

3. There/five French students/his class.

4. There/a new restaurant/center of town/sell Korea food.

5. There/four other people/are/ still/arrive.

6. There/not/a freezer/his table.

7. there/any cheese/that sandwich?

8. there/any cliens/store?

9. There/no petrol/the motorbike.

10. There/no milk/left/the bottle.

Exercise 3: Tìm và sửa lỗi sai (nếu có)

1.There aren’t some pencils in the bag.

2. There are a ring, two desks, a notebook on the table.

3. There isn’t some water in the glass.

4. There aren’t any money in her wallet.

5. There are a letter on his desk. His father brought it from the post office.

Exercise 4: Điền mạo trường đoản cú a/an/some/any vào vị trí trống

1.There are ________ people in the yard near my house.

2. There is ________ ariport adjacent the đô thị.

3. Are there ________ tourist in that resort?

4. There is ________ parrot in the cage.

5. There are ________ bears near the monkey.

6. There is ________ gorilla in the forest.

7. There is _________ elephant with ______ tiger in the zoo.

8. There aren’t ________ dolphins in the aquarium.

9. There is no longer ________ justification for private schools in France.

Xem thêm: Top 4 Truyện Ngôn Tình Hiện Đại Trung Quốc Được Đọc Nhiều Nhất

10. There are _______ foreigners in that area.

11. There aren’t ________ fantasic places near his house.

12. There is ________ celling tín đồ in my house.

13. Are there ________ microwaves in her kitchen?

14. There is ________ salternative text & sugar in these sauce.

15. There is ________ difficult programs on the quiz.


Đáp án

Exercise 1:

1.______There is_______ a big bottle on the table.

2. _____There are _____ many chairs in the living – room.

3. _____ There are _______ four cats & a dog in my house.

4. _____ There is _______ furniture in that room.

5. ______ There is ______ an ice – cream in the fridge.

6. ______ There are ______ some children in the yard.

7. ______ There is ______ a máy tính, a mouse và two pens in my bag.

8. ______ There are ______ many quiz programs on TV last night.

9. _______ There is _____ a theater near her house.

10 _______There are_____ many fans in the room.

Exercise 2:

1.There are two chairs in front of the table in the room.

2. There is a dustbin near my bed.

3. There are five sầu French students in his class.

4. There is a new restaurant in the center of town which sell Korea food.

5. There is four other people who are still lớn arrive.

6. There isn’t a freezer in his table.

7. Is there any cheese in that sandwich?

8. Are there any cliens in the store?

9. There is no petrol in the motorxe đạp.

10. There is no milk left in the bottle.

Exercise 3:

1.some ➔ any (vì chưng câu phủ định hay được sử dụng any ko cần sử dụng some)

2. are ➔ is (bước đầu chuỗi liệt kê là danh từ bỏ số ít buộc phải cần sử dụng There is chứ không cần sử dụng There are)

3. some ➔ any (vì chưng câu che định hay được sử dụng any ko dùng some)

4. aren’t ➔ isn’t (bởi vì money là danh từ bỏ ko đếm được nên cần sử dụng There is chứ không dùng There are)

5. are ➔ is (vì chưng letter là danh tự số ít)

Exercise 4:

.There are ___some_____ people in the yard near my house.

➔ Người là danh trường đoản cú đếm được số những với phối kết hợp thuộc cấu tạo There are

There is ____an____ ariport adjacent the đô thị.

➔ Cấu trúc there is + Nsố ít

Are there ____any____ tourist in that resort?

➔ Dạng đậy định buộc phải dùng ‘any’

There is ____ a ____ parrot in the cage.

➔ Cấu trúc there is + Nsố ít

There are ____some____ bears near the monkey.

➔ Gấu là danh trường đoản cú đếm được số những cùng kết hợp thuộc kết cấu There are

There is ____ a ____ gorilla in the forest.

➔ Cấu trúc there is + Nsố ít

There is ____an_____ elephant with ___a___ tiger in the zoo.

➔ Cấu trúc there is + Nsố ít

There aren’t ____any____ dolphins in the aquarium.

➔ Dạng phủ định phải cần sử dụng ‘any’

There is no longer ____ any ____ justification for private schools in France.

➔ Dạng bao phủ định cần dùng ‘any’

There are ___ some ____ foreigners in that area.

➔ Người quốc tế là danh trường đoản cú đếm được số những và kết hợp cùng cấu tạo There are

There aren’t ____any____ fantasic places near his house.

➔ Dạng tủ định phải dùng ‘any’

There is ____ a ____ celling fan in my house.

➔ Cấu trúc there is + Nsố ít

Are there ___any_____ microwaves in her kitchen?

➔ Dạng nghi ngờ nên sử dụng ‘any’

There is ___ some _____ salt and sugar in these sauce.

Xem thêm: 75+ Những Câu Nói Hay Về Nợ Nần, 100* Stt Đòi Nợ Khéo Léo, Hay Chất

➔ Muối cùng mặt đường là danh tự không đếm được dạng số nhiều

There is ____a____ difficult programs on the quiz.

➔ Cấu trúc there is + Nsố ít


Chúng tôi vừa ra mắt những kỹ năng cơ phiên bản về there is There are và bài tập There is There are bao gồm giải đáp. Chúng tôi mong muốn đều dạng bài xích tập này sẽ giúp bạn thuần thục rộng về There is There are. Good luck!