Bài tập kế toán xác định kết quả kinh doanh

     

Trong quá trình có tác dụng kế toán thù tổng thích hợp, Việc lập report hiệu quả vận động cung ứng kinh doanh là bắt buộc. Nếu kế toán thù không tồn tại cái nhìn tổng thể và đúng chuẩn về tiến trình lập report với xác minh hiệu quả kinh doanh thì sẽ dẫn mang đến sai sót rất lớn.

Bạn đang xem: Bài tập kế toán xác định kết quả kinh doanh

*
Mô hình khẳng định kết quả sale vào doanh nghiệp

1. Quy trình xác minh hiệu quả kinh doanh vào doanh nghiệp

Để chúng ta dễ hình dung ra quá trình xác định kết quả marketing trong doanh nghiệp; Kế toán thù Việt Hưng xin trình bày các bước này bên dưới dạng quy mô.

Kết gửi nhằm mục tiêu mục tiêu đẩy các TK đầu 5 ,6, 7, 8, 9 không thể số dư đúng thật nguyên tắc của kế toán

a) Kết gửi các khoản giảm trừ lợi nhuận (bởi vì để triển khai sút lệch giá đi)

Vì Lúc phát sinh những khoản CKTM, HBBTL, GGHB kế toán thù sẽ ghi Nợ TK 5211, 5212, 5213 để ghi giảm lợi nhuận, thời điểm cuối kỳ để kết đưa mang đến thông tin tài khoản đầu 5 không thể số dư thời điểm cuối kỳ kế toán thù đề nghị định khoản

Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng với cung ứng dịch vụ

Có TK 5211, 5212, 5213: Các khoản giảm trừ doanh thu

b) Kết chuyển doanh thu bán hàng với hỗ trợ dịch vụ

Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ

Có TK 911: Xác định kq gớm doanh

c) Kết đưa lợi nhuận vận động tài bao gồm.

Nợ TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính

Có TK 911: Xác định kq tởm doanh

d) Kết gửi các khoản thu nhập khác

Nợ TK 711 : Thu nhập khác

Có TK 911: Xác định hiệu quả gớm doanh

e) Kết gửi giá vốn mặt hàng bán

Nợ TK 911: Xác định kết quả khiếp doanh

Có TK 632: Giá vốn hàng bán

f) Kết đưa ngân sách quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 911 : Xác định kết quả khiếp doanh

Có TK 6422: Ngân sách chi tiêu làm chủ công ty (theo QĐ 48)

Có TK 642 (6421, 6422,…): Ngân sách chi tiêu quản lý doanh nghiệp lớn (theo TT 200)

g) Kết đưa chi phí tài chính

Nợ TK 911 : Xác định kết quả khiếp doanh

Có TK 635 : Chi tiêu tài chính

h) Kết đưa chi phí khác

Nợ TK 911 : Xác định kết quả tởm doanh

Có TK 811: giá cả khác

i) Kết đưa chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Nợ TK 911: Xác định kết quả gớm doanh

Có TK 821: túi tiền thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

k1) Nếu lỗ kế tân oán định khoản

Nợ TK 421: Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 911: Xác định công dụng ghê doanh

k2) Nếu lãi kế toán định khoản.

Nợ TK 911: Xác định kết quả khiếp doanh

Có TK 421: Lợi nhuận không phân phối

2. ví dụ như rõ ràng mang đến Việc kết chuyển

*

2.1. Câu hỏi

Tháng 06/2015 trên cửa hàng Tân Long hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương thức kê khai liên tiếp, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có tài năng liệu như sau. Biết rằng doanh nghiệp vận dụng chế độ kế tân oán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

1. Bán 1 lô sản phẩm A trị giá 100.000.000đ, thuế suất thuế GTGT xuất kho là 10% đến Công ty Hoàng Anh, không nhận được chi phí của công ty. Giá vốn bán hàng là: 80.000.000đ

2. Bán 1 lô mặt hàng B bao gồm trị giá thành là 18.000.000đ, thuế GTGT xuất kho là 10%, Chưa chiếm được tiền của khách hàng. Giá vốn là 15.000.000đ.

3. công ty chúng tôi Hoàng Anh vạc hiện tại 50% số sản phẩm bên trên bị lỗi buộc phải đã trả lại 1/2 giá chỉ trị lô sản phẩm vẫn cài đặt sinh sống nhiệm vụ 1(Biết rằng lúc mua là một loại mặt hàng gồm thuộc giá chỉ trị).

Xem thêm: Huflit Công Bố Điểm Chuẩn Đại Học Huflit 2017 Trường Đh Ngoại Ngữ Tin Học Tphcm

4. giá cả chi phí lương cần trả được cán bộ nhân viên cấp dưới tháng 01/2013 là: trăng tròn.000.000đ.

5. Ngân sách tiếp khách tạo ra theo hóa solo số 0000245. Có số tiền ko bao hàm thuế 1.500.000đ. thuế GTGT 10%, đang tkhô giòn toán thù bởi tiền mặt.

6. Tkhô cứng lý xe hơi gồm nguyên ổn giá là một.2 tỷ. Thời gian khấu hao là 6 năm. Đã thực hiện được 3 năm. Giá tkhô hanh lý chưa VAT là 500 triệu. ( thuế GTGT 10%). Khách hàng không tkhô nóng toán. Chi tiêu tkhô giòn lý 5.000.000 đ sẽ thanh hao toán bằng chi phí mặt

7. Ngân sách lãi vay mượn vào tháng 6/năm ngoái là 55.000 đ

8. Lãi chi phí gửi bank 6/năm ngoái : 38.000 đ

Yêu cầu: Định khoản các nhiệm vụ tài chính tạo ra bên trên, kết gửi cùng tính lãi lỗ.

*

2.2. Trả lời

Bước 1: Định khoản các nhiệm vụ gây ra trong kỳ

Nghiệp vụ 1:

Phản ánh doanh thu buôn bán hàng

Nợ TK 131: 110.000.000

Có TK 5111: 100.000.000

Có TK 3331: 10.000.000

Phản ánh giá bán vốn chào bán hàng

Nợ TK 632: 80.000.000

Có TK 1561: 80.000.000

Nghiệp vụ 2:

a. Phản ánh lệch giá phân phối hàng

Nợ TK 131: 19.800.000

Có TK 5111: 18.000.000

Có TK 3331: 1.800.000

b. Phản ánh giá chỉ vốn cung cấp hàng

Nợ TK 632: 15.000.000

Có TK 1561: 15.000.000

Nghiệp vụ 3:

Phản ánh cây bút toán thù hàng phân phối bị trả lại

Phản ánh doanh thu sản phẩm buôn bán bị trả lại

Nợ TK 5212: 50.000.000

Nợ TK 3331: 5.000.000

Có TK 131: 55.000.000

Phản ánh giá chỉ vốn sút 1/2

Nợ TK 1561: 40.000.000

Có TK 632: 40.000.000

Nghiệp vụ 4:

Tiền lương bắt buộc trả cho cán bộ nhân viên

Nợ TK 6421: 20.000.000

Có TK 334: 20.000.000

Nghiệp vụ 5:

Ngân sách tiếp khách tính vào chi phí đúng theo lý

Nợ TK 6427: 1.500.000

Nợ TK 1331: 150.000

Có TK 111: 1.650.000

Nghiệp vụ 6:

Ghi bớt TSCĐ:

Nợ TK 214 : 600.000.000

Nợ TK 811: 600.000.000

Có TK 211 : 1.200.000.000

Tkhô cứng lý TSCĐ:

Nợ 131: 550.000.000

Có TK 711 : 500.000.000

Có TK 331 : 50.000.000

CPhường tkhô giòn lý:

Nợ TK 811 : 5.000.000

Có TK 111 : 5.000.000

Nghiệp vụ 7:

giá thành tài chính

Nợ TK 635: 55.000

Có TK 112: 55.000

Nghiệp vụ 8:

Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 112: 38.000

Có TK 515: 38.00

*

Bước 2. Cuối kỳ kết chuyển

a. Kết đưa những khoản giảm trừ doanh thu:

Nợ TK 5111: 50.000.000

Có TK 5212: 50.000.000

b. Kết gửi lệch giá cung cấp hàng

Lấy vạc sinh tất cả TK 511 – Phát sinh nợ TK 511 =(100.000.000+18.000.000) – 50.000.000 = 68.000.000. Đây là doanh thu thiệt sự phát sinh nên kết đưa.

Nợ TK 511 : 68.000.000

Có TK 911: 68.000.000

c. Kết chuyển giá bán vốn hàng cung cấp.

Xem thêm: Truyện Cổ Tích Tiếng Anh Là Gì ? Từ Vựng Tiếng Anh Về Truyện Cổ Tích (Phần 1)

Nợ TK 911: 55.000.000 ( 80.000.000 +15.000.000 – 40.000.000)

Có TK 632: 55.000.000 ( 80.000.000 +15.000.000 – 40.000.000)

d. Kết đưa ngân sách quản lý doanh nghiệp lớn.

Nợ TK 911: 21.500.000

Có TK 642: 21.500.000

e. Kết gửi thu nhập cá nhân khác

Nợ TK 711: 500.000.000

Có TK 911: 500.000.000

f. Kết đưa ngân sách khác

Nợ TK 911: 605.000.000

Có TK 811: 605.000.000

g. Kết gửi lệch giá hoạt động tài chính

Nợ TK 515: 38.000

Có TK 911: 38.000

h. Kết chuyển ngân sách chuyển động tài chính

Nợ TK 911: 55.000

Có TK 635: 55.000

68.000.000+38.000+500.000.000-21.500.000-55.000.000-55.000-5.000.000-600.000.000 = – 113.517.000


Chuyên mục: