Bài tập định luật ôm cho toàn mạch lớp 11 có lời giải

     

Trong ngôi trường hòa hợp mạch có rất nhiều nguồn thì nên xác minh coi những nguồn mắc với nhau thế nào (nối tiếp hay song song). Tính (E_b,r_b) rồi vậy vào biểu thức của định chính sách Ôm ta kiếm được cường độ mẫu năng lượng điện I.

Bạn đang xem: Bài tập định luật ôm cho toàn mạch lớp 11 có lời giải

Dạng 2: Tìm năng lượng điện trlàm việc, hiệu điện vắt, suất năng lượng điện động của nguồn.

Làm tương tự dạng 1. Khi kia bài đến độ mạnh cái năng lượng điện, hiệu điện vắt trên mạch,…Từ đó, áp dụng định pháp luật Ôm, suy ra các đại lượng bắt buộc search.

- Hiệu năng lượng điện nạm mạch quanh đó (hiệu điện cố kỉnh thân hai cực của nguồn điện: (U = E - I.r)

- Nếu điện trngơi nghỉ trong r = 0 tốt mạch hsinh sống (I = 0) thì U = E

- Nếu năng lượng điện trở mạch kế bên R = 0 thì (I = fracEr) => đoản mạch.

Xem thêm: Bài Tập Toán Lớp 7 Đại Số Và Hình Học, Giải Sách Bài Tập Toán 7 Hay Nhất

các bài tập luyện ví dụ:

Cho mạch điện nlỗi hình vẽ:

 

*

Biết (E = 6V,R_1 = 6Omega ,R_2 = 3Omega ). Tính:

a) Tính độ mạnh cái điện chạy trong mạch chính

b) Tính UAB thân nhì cực của nguồn tích điện.

c) Tính độ mạnh mẫu năng lượng điện chạy qua năng lượng điện trsinh hoạt R1

Cho năng lượng điện trngơi nghỉ trong của nguồn tích điện không đáng chú ý.

Hướng dẫn giải

a)

Ta có:

(R_1//R_2 Rightarrow R_N = fracR_1R_2R_1 + R_2 = frac6.36 + 3 = 2Omega )

Điện trở vào của nguồn coi không đáng kể. Áp dụng định công cụ Ôm mang lại toàn mạch, ta có:

(I = fracER_N = frac62 = 3A)

b)

Hiệu điện thế thân nhì rất của mối cung cấp điện: (U_AB = I.R_N = 3.2 = 6V)

c)

Do (R_1//R_2 Rightarrow left{ eginarraylU = U_1 = U_2\I = I_1 + I_2endarray ight.)

( Rightarrow left{ eginarrayl6I_1 = 3I_2\I_1 + I_2 = 3endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylI_1 = 1 mA\I_2 = 2 mAendarray ight.)


Vậy độ mạnh dòng điện chạy qua Rmột là 1 A

Dạng 3: Tính công suất cực đại nhưng mối cung cấp rất có thể hỗ trợ mang đến mạch ngoài

Ta phải search biểu thức của năng suất Phường theo năng lượng điện trở R, kế tiếp kháo giáp biểu thức ta sẽ tìm kiếm được quý hiếm R nhằm Phường max và cực hiếm Pmax.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đổi 1 Lít Bằng Bao Nhiêu Kg, 1 Lít Bằng Bao Nhiêu Kg

Ta có: (P = I^2.R = left( fracEr + R ight)^2.R)

Biến đổi về biểu thức (P. = fracE^2left( sqrt R + fracrsqrt R ight)^2)

Để Phường max thì (left( sqrt R + fracrsqrt R ight)) min xảy ra Lúc R = r (bất đẳng thhức Côsi).

Lúc đó, (P_max = fracE^24r)

Những bài tập ví dụ:

Cho mạch năng lượng điện có sơ vật dụng như hình vẽ:

 

*

Biết (E = 12V,r = 1,1Omega ,R_1 = 0,1Omega )

a) Phải chọn R bằng bao nhiêu nhằm công suất tiêu thú bên trên R là lớn nhất?

b) Tính công suất lớn số 1 đó?

Hướng dẫn giải

a)

Ta gồm, công suất tiêu thụ:


(Phường = I^2.(R + R_1) = left( fracEr + R + R_1 ight)^2.left( R + R_1 ight))

Chia cả tử và chủng loại số của biểu thức cho (R + R1) ta được:

(P. = fracE^2left( sqrt R + R_1 + fracrsqrt R + R_1 ight)^2)

Để Phường. max thì (left( sqrt R + R_1 + fracrsqrt R + R_1 ight)) min. Áp dụng bất đẳng thức Côtê mê cho hai số dương (sqrt R + R_1 ) với (fracrsqrt R + R_1 ) ta có:

(sqrt R + R_1 + fracrsqrt R + R_1 ge 2sqrt R + R_1 .fracrsqrt R + R_1 = 2r)

Dấu “=” xảy ra ( Leftrightarrow sqrt R + R_1 = fracrsqrt R + R_1 Rightarrow R + R_1 = r = 1,1Omega )

( Rightarrow R = 1,1 - R_1 = 1,1 - 0,1 = 1Omega )

b)

Công suất lớn nhất là:

(P_max = left( dfracEr + R + R_1 ight)^2.left( R + R_1 ight) \= left( dfrac121,1 + 1 + 0,1 ight)^2(1 + 0,1) = 32,7 mW)


Chuyên mục: