Bài Tập 12 Thì Trong Tiếng Anh Có Đáp Án

  -  
... 33 After he (finish) breakfast he (sit) down lớn write some letters 34 She (have) a hard life, but she’s always smiling 35 I think Jyên ổn (be) out of town EXERCISE ... myself so much >> Truy cập http://tuyensinh247.com nhằm học Toán thù – Lý – Hóa – Sinc – Văn – Anh xuất sắc nhất! 10 ĐÁP.. ÁN Exercise 1: are - reach comes came - had left has never flown have just decided ... two famous novels >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học tập Tân oán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh giỏi nhất! A wrote B writes C has written D had written 23 When her husbvà was in the army,...

Bạn đang xem: Bài tập 12 thì trong tiếng anh có đáp án


*

*

... this A-shall be B-has been C-will have sầu been D-will be Đáp án t ập t rắc nghi ệm t hì t rong Tiế ng anh D-visit 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C 17-A 18-B 19-B...
*

... Huyen walks lớn school A everyday B now C at the moment D right now 12 My friends always svào boots in the winter A have B travel C wear D go 13 He to school late A goes never B never...
*

*

... very angry when she knows this A-shall be B-has been C-will have been D-will be Đáp án tập trắc nghiệm Tiếng anh D-visit 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C 17-A...
... & … (open) it When I … (open) the door, I … (see) my brother I … (greet) him and … (ask) hyên khổng lồ come in c.My cousin and I … (watch) a movie on TV last night whan my brother … (come) He … (watch) ... … (not / watch) it He … (fall) asleep và … (snore) loudly I … (turn) the television off và just then he … (wake) up c.Last night I … (just/ go) to bed & … (read) a book when suddenly I … (hear) ... ……… (not realize) she ……… (be) foreign 257 Don‟t leave till I ……… (arrive) 258 When your father ……… (die)? ~ I ……… (not know) when he ……… (die) 259 It …… (rain) when we arrived 260 Diông chồng ……… (start)...

Xem thêm: Những Lời Nói Ngọt Ngào Và Cảm Động Trong Tình Yêu Chung Thuỷ


... đồng trùng thích hợp buta-1,3-đien stiren thu đợc mt nhiều loại caosu buna-S cú kh nng chng du cao, chứa 90,8% cacbon v lng Tỉ lệ số mol buta-1,3-đien stiren cao su đặc l A : B : C : D : Cõu 39: Chia hổn vừa lòng ankin ... đồng trùng thích hợp buta-1,3-đien stiren thu đợc mt các loại caosu buna-S cú kh nng chng du cao, chứa 90,8% cacbon v lng Tỉ lệ số mol buta-1,3-đien stiren cao su đặc l A : B : C : D : Cõu 39: Chia hổn phù hợp ankin ... penta-1,3-đien C 2-metylbuta-1,3-đien D Cõu 18: Thực phn ng tách 5,8 gam butan (h=80%) đợc hn hp X bao gồm H2 hiđrocacbon Đốt cháy hết X ri hp th ht sn phm vo dung dch nc vụi d thỡ ung dch nc vụi cầm cố i bao...
... lơng Số công nhân list bình quân ngời 400 440 Tổng số ngy công LVTT chính sách n/công 10.400 11.440 Tổng số ngy lm thêm 400 1.3đôi mươi Tổng số công LVTT chế độ g/công 86.400 102.080 54 10 Tổng số ... xuất khẩu) Yêu cầu: Xác định tiêu sau năm ? a Giá trị cung ứng công nghiệp (GO) b Tổng doanh thu Trong đó: Doanh thu công nghiệp, doanh thu xuất Phân tích biến động giá chỉ thnh thành phầm hình họa hởng nhân ... liệu những thống kê thực trạng thêm vào doanh nghiệp khí năm 2005 nh sau: (Đvt : Triệu đồng) I kế hoạch Giá trị tiếp tế công nghiệp : 6.000 Tổng quỹ chi phí lơng : 2 nghìn Số người công nhân list trung bình...
... 21) I .my keys, so I can"t open that door (lose) 22) Columbus .in the New World in 1492 (arrive) 23) Nimãng cầu .her leg She is still in hospital (break) 24) He .here all his life (live) 25) Colin .for ... (plant) 41 Be quiet, I to lớn concentrate (try) 42 Jane many books about Chinese culture (write) 43) She her first book in 1990 (write) 44) She currently a book about Chinese painting (write)...
... Bài tập 2: ( câu đơn) I (have) coffee for breakfast every morning We (do) exercise one right at the ... today she (wear) a red one Her bicycle (be) stolen People (speak) English and French in Canada Bài tập số 3: At nine o"clock yesterday morning we bus A wait B waiting At this time tomorrow A we ... tonight, I A will finish B have sầu finished _ my work for the day C will have sầu finished D finish Dạng Bài tập số 1:The simple present và the present continuous Put the verbs in brackets into the simple...

Xem thêm: Tìm Dạng Ma Trận Bậc Thang Rút Gọn, Dạng Hàng Bậc Thang


... meaning what about she learned Russian at 45 we were talking about you BÀI TẬPhường. TRẮC NGHIỆM VỀ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH Chương I I …….Louisiana state University A-am attending B-attkết thúc C-was attending ... lây lan Sự thừa nhận Danh giờ đồng hồ Áo sơ ngươi Ngài Loa Người kỳ lạ Phẫu thuật Thông cảm Truyện Họng Huấn luyện viên Chú Tuổi tphải chăng Thời gian Công việc Phyên hình họa Nước Tiền Thí dụ Trong Kinh doanh Nghiên cứu vớt Trò ... truyền thông thing oven Lời cảm ơn Âm nhạc Người Cách gọi Pmùi hương pháp Dữ liệu Thức ăn Hiểu biết Lý ttiết Pháp pháp luật Chyên ổn Văn uống cmùi hương Vấn đề Phần mượt Kiểm kiểm tra Kiến thức Quyền lực Khả Kinc tế học Tình Yêu...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Vnạp năng lượng Tài liệu new Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng chế tạo cv xin câu hỏi cunghocvui tra cứu tìm giao thương mua bán nhà khu đất Giỏi tin học Documenlớn Dokument bắt tắt văn uống bản trong tâm địa chị em kungfu cùng với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân vào dịp nghỉ lễ hội đầu năm đặc điểm chung cùng phương châm của ngành ruột khoang tmáu minc về con trâu lập dàn ý bài vnạp năng lượng trường đoản cú sự lớp 10 giải bài bác tập trang bị lý 8 chuyện cũ trong tủ chúa trịnh giải bài bác tập đồ gia dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve sầu nhỏ trau củ