Bài kiểm tra toán lớp 3

     

Đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 3 bao gồm đáp án cụ thể là tài liệu xem thêm hay giành cho quý thầy cô với các vị phụ huynh lên kế hoạch ôn tập đề toán lớp 3 học tập kì 2 cho những em học viên. Các em học sinh hoàn toàn có thể rèn luyện nhằm mục đích củng thế thêm kỹ năng và kiến thức của chính mình. Mời những em học viên thuộc các thầy cô tìm hiểu thêm download về chi tiết đề thi.

Bạn đang xem: Bài kiểm tra toán lớp 3


Để tiện đàm phán, share kinh nghiệm tay nghề về huấn luyện và giảng dạy với học tập những môn học lớp 3, sucmanhngoibut.com.vn mời các thầy gia sư, những bậc phụ huynh với các bạn học viên truy cập nhóm riêng rẽ dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất hy vọng nhận thấy sự ủng hộ của những thầy cô và các bạn.


Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán thù Hay chọn lọc

I. Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 20đôi mươi - 2021 II. Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 20trăng tròn III. Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán thù

I. Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Tân oán năm 20đôi mươi - 2021

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 – Số 1

Bài 1: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng:

a. Số ngay lập tức trước của 150 là:

A. 151

B. 140

C. 149

D. 160

b. Số ngay lập tức sau của số 65739 là :

A. 65729

B. 65749

C. 65740

D. 65738

c. Số lớn số 1 trong những số 8354; 8353; 8453; 8534

A. 8354

B. 8353

C. 8453

D. 8534

d. Chữ số 8 trong những 786 có mức giá trị là:

A. 800

B. 80

C. 86

D. 8

e. Giá trị của chữ x trong phnghiền tính x x 5 = 125 là :

A. 21

B. 25

C. 52

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

54275 + 22107 75362 - 24935
4805 × 4 20645 : 5

Bài 3: Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào nơi chấm:

a. Giá trị của biểu thức 56 + 24 : 6 là: 60 (.....)

b. Giá trị của biểu thức 21 x 4 : 7 là: 12 (.......)

Bài 4: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng:

a. Cho 3m 5cm = ... centimet Số phù hợp để điền vào địa điểm chnóng là:

A. 305

B. 350

C. 530

b. Cho 8m = 80 ... Đơn vị đo tương thích để điền vào khu vực chấm là:

A. m

B. dm

C. cm

c. 1 kg bởi :

A. 1000g

B. 100g

C. 10g

d. Trong cùng một năm , ngày 27 tháng tư là đồ vật năm thì ngày 1/5 là :

A. Thđọng hai

B. Thđọng ba

C. Thứ đọng tư

D. Thđọng năm

Bài 5: Trong hình tđọng giác ABCD có nhì góc vuông và nhị góc không vuông.


Viết tiếp vào vị trí chấm đến mê thích hợp

a. Góc có đỉnh ... là góc vuông

b. Góc gồm đỉnh ... là góc ko vuông

c. Kẻ thêm một đoạn trực tiếp vào mẫu vẽ và để được một hình chữ nhật cùng một hình tam giác

Bài 6: Một shop có 65015 quyển vsinh sống. Người nhà shop đã phân phối vlàm việc đến 4 ngôi trường đái học tập, mỗi ngôi trường 15000 quyển vngơi nghỉ. Hỏi của hàng còn lại bao nhiêu quyển vở?

Bài giải

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 3 năm 2021

Bài 1.Khoanh tròn

a) C. 149

b) C. 65740

c) D. 8534

d) B. 80

e) B. 25

Bài 2. Mỗi câu đặt tính đúng được 0,5đ

Bài 3.

a) Đ

b) Đ

Bài 4.

a) A. 305

b) B. dm

c) A. 1000g

d) A. Thđọng hai

Bài 5.

Góc gồm đỉnh A, D là góc vuông

Góc có đỉnh B, C là góc không vuông

Bài 6.

Số quyển vngơi nghỉ shop vẫn buôn bán là :

15000 x 4 = 60000 (quyển vở)

Số quyển vở shop còn sót lại là :

65015 - 60000 = 5015 (quyển vở)

Đáp số: 5015 quyển vở

Đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 3 – Số 2

Bài 1: Khoanh vào trước chữ đặt trước hiệu quả đúng: (3 điểm)

1. Số ngay tức thì sau của số 53789 là:

A.53788

B.53790

C.53780

D.53799

2. Kết trái của phxay tính 3583 + 2706 là:

A. 5289

B. 6289

C. 6279

3. Kết quả của phép tính 5068 – 2875 là:

A. 2293

B. 2392

C. 2193

4. Kết trái của phép tính 327 x 8 là:

A. 2616

B. 2566

C. 2516

5. Kết trái của phép tính 7230 : 5 là:

A.106

B. 1446

C. C. 146

6. Giá trị của biểu thức (4036 – 1768) : 2 là:

A.1434

B. 1134

C. C. 4434

Bài 2 : (1 điểm) viết tác dụng thích hợp vào nơi chấm:


1. Một hình chữ nhật bao gồm kích cỡ như hình bên

a. Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A 68 cm

B 38 cm

C 40cm

D 70cm

b. Diện tích hình chữ nhật là:

A. 68 cm2

B. 38 cm2

C. 40 cm2

D. 70 cm2

2) Viết số thích hợp vào địa điểm chấm: 5m 7cm = ….....cm

Bài 3: Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

21718 x 3 5925 + 3567
2570 : 5 98764 – 36427

Bài 4: Tính giá trị biểu thức: (2 điểm)

a) 321 + 4 x 7 =

b) 27572 - (232 + 340) =

Bài 5: Giải toán thù (2 điểm)

Một shop bao gồm 9612m vải vóc. Đã bán tốt

*
số vải vóc. Hỏi shop còn lại bao nhiêu mét vải?

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2021

Bài 1. Trắc nghiệm

1.B. 53790

2.B. 6289

3.C. 2193

4.A. 2616

5.B. 1446

6.B. 1134

Bài 2.

1. a) B. 38cm

b) D. 70cm2

2) 5m7centimet = 507cm

Bài 3: Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

Bài 4.

a) 321+ 4 x 7

= 321+ 28

= 349

b) 27572 - ( 232 + 340)

= 27572 - 572

= 27 00

Bài 5.

Số mét vải siêu thị vẫn chào bán là:

9612 : 4 = 2403 (m vải)

Số mét vải vóc shop sót lại là:

9612 - 2403 = 7209 (m vải)

Đáp số: 7209 m vải

Bài 5.

Số mét vải shop đã bán là:

9612 : 4 = 2403 (m vải)

Số mét vải shop còn sót lại là:

9612- 2403 = 7209 (m vải)

Đáp số: 7209 m vải

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 – Số 3

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào lời giải đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Chữ số 6 trong số 86 284 có mức giá trị là:

A. 6000 B. 600 C. 60 D. 6

Câu 2: Trong các số 83 589, 83 583, 83 599, 83 514 số lớn số 1 là:

A. 83 599 B. 83 514 C. 83 583 D. 83 589

Câu 3: Giá trị của X thỏa mãn nhu cầu X – 7381 = 12 399 là:

A. X = 19780 B. X = 19480 C. X = 19520 D. X = 19590

Câu 4: Số phù hợp nhằm điền vào khu vực chấm 5km = …m là:

A. 5000 B. 500 C. 50 D. 5

Câu 5: Số 22 được viết theo số La Mã là:

A. XII B. XXI C. XXII D. XIX

Câu 6: Giá trị của phxay tính 1254 x 6 – 5473 là:

A. 2323 B. 2143 C. 2051 D. 2245

Câu 7: Chu vi của hình vuông vắn gồm diện tích S bằng 36cmét vuông là:

A. 16cm B. 20cm C. 24cm D. 28cm

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

a) 12893 + 59229 b) 62832 – 18492
c) 3819 x 8 b) 13524 : 6

Câu 9: Tìm X, biết:

a) X – 18392 = 46350 : 6 b) 72731 – X = 2824 x 3

Câu 10: 8 người công nhân đào được 4200m mặt đường. Hỏi 5 người công nhân như vậy đào được bao nhiêu mét đường? (Biết sức đào của từng công nhân nlỗi nhau).

Câu 11: Tính nhanh khô cực hiếm của biểu thức:

(14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (15 x 6 - 90)

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7
A A A A C C C

II. Phần tự luận

Câu 8: Học sinc trường đoản cú đặt phxay tính rồi tính:

a) 12893 + 59229 = 72122 b) 62832 – 18492 = 44340
c) 3819 x 8 = 30552 b) 13524 : 6 = 2254

Câu 9:

a) X – 18392 = 46350 : 6

X – 18392 = 7725

X = 7725 + 18392

X = 26117

b) 72731 – X = 2824 x 3

72731 – X = 8472

X = 72731 – 8472

X = 64259

Câu 10:

1 người công nhân đào được số mét con đường là:

4200 : 8 = 525 (m)

5 công nhân đào được số mét mặt đường là:

525 x 5 = 2625 (m)

Đáp số: 2625m đường

Câu 11:

(14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (15 x 6 - 90)

= (14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (90 – 90)

= (14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x 0

= 0

Đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 3 - Số 4

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào giải đáp đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chữ số 2 trong các 48 289 trực thuộc hàng:

A. Hàng nghìn B. Hàng trăm C. Hàng chục D. Hàng 1-1 vị

Câu 2: Trong các số 18 892, 18 293, 18 028, 18 005 số bé xíu tốt nhất là:

A. 18 892 B. 18 293 C. 18 028 D. 18 005

Câu 3: Giá trị của phxay tính 11225 x 6 bằng:

A. 65550 B. 66530 C. 67350 D. 68540

Câu 4: Số La Mã XVII có giá trị bằng:

A. 17 B. 27 C. 18 D. 28

Câu 5: Số thích hợp nhằm điền vào khu vực chấm 7m 2dm = …milimet là:

A. 2700 B. 7002 C. 7200 D. 7020

Câu 6: Giá trị của X thỏa mãn X : 3 = 17392 – 9183 là:

A. X = 22487 B. X = 24627 C. X = 24564 D. X = 24613

Câu 7: Diện tích của hình chữ nhật bao gồm chiều dài 8m cùng chiều rộng lớn 4m là:

A. 22m2 B. 38m2 C. 32m2 D. 36m2

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 8: Thực hiện phép tính:

a) 12582 + 42882 – 38293 b) 98273 – 18931 x 5
c) 22665 : 5 + 18492 d) 71389 – 61882 + 28492

Câu 9: Tìm X, biết:

a) X : 3 = 28922 b) X x 6 = 56736

Câu 10: Lan cài 5 cây bút chì không còn 12000 đồng. Hỏi ví như Lan sở hữu 8 cây bút chì những điều đó thì hết từng nào tiền?

Câu 11: Từ 3 chữ số 1, 5, 8 hãy viết toàn bộ những số bao gồm ba chữ số (những chữ số ko được lặp lại).

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 3 – Đề số 4

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7
B D C A C B C

II. Phần trường đoản cú luận

Câu 8:

a) 12582 + 42882 – 38293 = 55464 – 38293 = 17171

b) 98273 – 18931 x 5 = 98273 – 94655 = 3618

c) 22665 : 5 + 18492 = 4533 + 18492 = 23025

d) 71389 – 61882 + 28492 = 9507 + 28492 = 37999

Câu 9:

a) X : 3 = 28922

X = 28922 x 3

X = 86766

b) X x 6 = 56736

X = 56736 : 6

X = 9456

Câu 10:

1 cây viết chì có giá chi phí là:

12000 : 5 = 2400 (đồng)

8 cây viết chì có giá tiền là:

2400 x 8 = 19200 (đồng)

Đáp số: 19200 đồng

Câu 11:

Các số gồm bố chữ số (các chữ số không lặp lại) được lập từ bỏ cha chữ số 1, 5, 8 là: 158, 185, 581, 518, 815, 851.

II. Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán thù năm 2019 - 2020

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Tân oán - Đề 1

Môn Toán- Lớp 3

(Thời gian 40 phút)

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào trước câu vấn đáp đúng (3 điểm)

Câu 1: Số bao gồm năm chục ngàn, sáu nghìn, nhị trăm, tám đơn vị chức năng viết là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 56 208

B. 56 200

C. 56 280

D. 56 218

Câu 2: Số lập tức trước số lớn nhất gồm năm chữ số là: (M2 – 0.5 điểm)

A. 90 000

B. 99 998

C. 100000

D. 99 999

Câu 3: Số 19 viết theo số La Mã là: (M2- 0.5 điểm)

A. XVIIII

B. XXI

C. XIX

D. IXX

Câu 4: 1km =... m. Số thích hợp điền vào chỗ trống là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 10000

B. 1001

C. 1000

D. 100

Câu 5: Hình vuông gồm cạnh là 8cm thì diện tích là (M2 – 0.5 điểm):

A. 32 cm2

B. 64cm2

C. 64cm

Câu 6: Chu vi hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 7centimet, chiều rộng 5cm là (M2 – 0.5 điểm):

A. 24cm

B. 12cm

C. 24 cm2

II. Phần trường đoản cú luận:

Câu 7: (M 2 - 2 điểm) Đặt tính rồi tính.

23415 + 62819 53409 - 19232

16132 x 6 93602 : 8

Câu 8: Tìm X (M 2 - 2 điểm)

X : 3 = 174trăng tròn 71542 - X = 51079

Câu 9: 5 xe cộ cài đặt chsinh hoạt được 36 700kilogam mặt hàng. Hỏi 7 xe cộ cài như vậy chnghỉ ngơi được từng nào ki – lô – gam hàng? (Biết mức chsinh hoạt của từng xe cộ là đồng nhất.) (M 3 - 2 điểm)

Câu 10: (M4 - 1 điểm)

a) Tìm tích của số lớn nhất có 4 chữ số cùng với số chẵn lớn nhất có 1 chữ số

b) Tính nhanh:

(61273 + 27981 - 2981 - 3273) x (9x4 - 36)

Đáp án: Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Môn: Toán – Kăn năn 3 (40 phút)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A – 0,5 điểm

Câu 2: B - 0,5 điểm

Câu 3: C - 0,5 điểm

Câu 4: C - 0,5 điểm

Câu 5: B - 0,5 điểm

Câu 6: A - 0,5 điểm

II. phần tự luận (7 điểm):

Câu 7 (2 điểm): HS từ bỏ Đặt tính rồi tính

Câu 8: (2 điểm) Tìm X

X : 3 = 17 420

X = 17 420 x 3 (0,5 điểm)

X = 52 260 (0,5 điểm)

71 542 - X = 51 079

X = 71 542 – 51 079 (0,5 điểm)

X = trăng tròn 463 (0,5 điểm)

Bài 9 (2 điểm)

Mỗi xe cộ download chsinh hoạt được số sản phẩm là:

36 700 : 5 = 7340 (kg)

7 xe thiết lập chngơi nghỉ số sản phẩm là:

7340 x 7 = 51 380 (kg)

Đáp số: 52 780 kg hàng

Bài 10 (1 điểm)

a) Số lớn số 1 tất cả 4 chữ số là 9999. Số chẵn lớn số 1 có một chữ số là 8. (0.25 điểm).

Tích phải tìm kiếm là: 9999 x 8 = 79992 (0.25 điểm)

b) (61273 + 27981 - 2981 - 3273) x (9 x 4 - 36) (0.25 điểm)

= (61273 + 27981 - 2981 - 3273) x 0 = 0 (0.25 điểm).

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán thù - Đề 2

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:


1. Trong những số: 82350, 82305, 82503, 8530. Số lớn nhất là: M1

A. 82350

B. 82305

C. 82503

D. 82530

2. Giá trị của chữ số 7 trong các 57104 là: M1

A. 70

B. 700

C. 7000

D. 70 000

3. x : 8 = 1096 (dư 7). Giá trị của x là: M3

A. 8768

B. 137

C. 144

D. 8775

4. Điền phxay tính nhân với phân tách tương thích vào nơi chấm: M4

24 ... 6 .... 2 = 8

A. 24 : 6 x 2 = 8

B. 24 : 6 : 2 = 8

C. 24 x 6 : 2 = 8

D. 24 x 6 x 2 = 8

5. Châu bao gồm 10 000 đồng. Châu cài nhì quyển vlàm việc, giá bán từng quyển vsống là 4500 đồng. Hỏi Châu sót lại từng nào tiền? M2

A. 5500 đồng

B. 14500 đồng

C. 1000 đồng

6. Một mảnh đất hình vuông tất cả cạnh 6centimet. Diện tích mảnh đất kia là: M2

A. 36

B. 24

C.12

II. PHẦN TỰ LUẬN:

7. Đặt tính rồi tính: M2

a/ 71584- 65739

b/ 37426 + 7958

c/ 5438 x 8

d/ 14889 : 7

8. Điền vệt >, 1998 g

b. 450 g = 500g – 50g.

Câu 9: (0,5 điểm)

Độ dài cạnh hình vuông vắn ABCD dài là: (0,25 điểm)

48 : 4 = 12 (cm) (0,25 điểm)

Đáp số : 12 cm

Câu 10: Số gạch men xếp lên mỗi xe sở hữu là: (0,5)

16560 : 8 = 2070(viên gạch) (0,5)

Số gạch men xếp lên 3 xe cộ mua là: (0,25)

2070 x 3 = 6210(viên gạch) (0,5)

Đáp số: 6210 viên gạch (0,25)

III. Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán - Số 1

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào chữ cái A, B, C hoặc D đặt trước hiệu quả đúng:

Bài 1: (1 điểm)

a. Số ngay tức khắc trước của số 42840 là:

A. 42841

B. 42830

C. 42839

D. 43850

b. Số ngay lập tức sau của số 65939 là:

A. 65929

B. 65940

C. 65941

D. 65938

Bài 2: (1 điểm)

a. Dấu >,

B. 2

B. 63 cmét vuông

C. 80 cm2

D. 18 cm2

b) Một số phân tách mang đến 9 dư 3, Vậy số kia phân chia cho 3 dư mấy?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

Phần II: Tự luận (4 điểm)

Bài 1: (1 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 35864 + 32678

b) 87980 – 46879

c) 10857 x 3

d) 79194 : 2

Bài 2: Tìm X: (1 điểm):

a) 32456 + X = 79896

b) X x 5 = 75460

Bài 3: Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn là 7dm, chiều nhiều năm vội 4 lần chiều rộng. Tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật kia ? (2 điểm)

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán số 1

Phần I: Trắc Nghiệm (6 điểm) Mối phnghiền tính đúng 0,5 điểm

Bài 1a

Bài 1b

Bài 2a

Bài 2b

Bài 4b

Bài 5a

Bài 5b

Bài 6a

Bài 6b

C

B

A

D

D

D

B

B

A

Bài 3: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a) 14 x 3 : 7 = 6 <.Đ.>

175 – ( 30 + 20) = 1đôi mươi <.S.>


b/ Số tương thích điền vào vị trí chấm của một giờ 15 phút = ….. phút là:

70 <.S.> 75 <.Đ.>

90 <.S.> 60 <.S.>

Bài 4: (1 điểm)

a/ Hình vẽ tiếp sau đây có:

8 góc vuông. 0.25 điểm 6 hình tđọng giác. 0,25 điểm

Phần II : Tự luận (4 điểm)

Bài 1: Mối phnghiền tính đúng 0,25 điểm

a) 68542

b) 41101

c) 32571

d) 39597

Bài 2 (1 điểm): Tìm X: Mối phnghiền tính đúng 0,5 điểm

a) 32456 + X =79896

X = 79896 – 32456

X = 47440

b) X x 5 = 75460

X = 75460 : 5

X = 15092

Bài 3:

Bài giải

Chiều dài là:

7 x 4 = 28( dm) 0,25 điểm

Chu vi hình chữ nhật là: 0,25đ điểm

(28 + 7) x 2= 70 (dm) 0,5đ điểm

Diện tích hình chữ nhật là: 0,25đ điểm

28 x 7 = 196 (dm2) 0,5đ điểm

Đáp số: Chu vi: 70 dm 0,25đ điểm

Diện tích: 196 dm2

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán thù - Số 2

Khoanh vào vần âm trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số làm sao lớn nhất trong những số sau: 42 360 , 42 063 , 42 603 , 42 630:

A. 42 630.

Xem thêm: 9999+ Những Câu Nói Hay Về Phụ Nữ, Truyền Cảm Hứng Giúp Bạn Thành Công

B. 42 063.

C. 42 603.

D. 42 360.

Câu 2: Số tức thì sau của số 65 590 là:

A. 65 591.

B. 65 589.

C. 65 500.

D. 65 600.

Câu 3: Một hình vuông vắn có cạnh 5centimet. Tính diện tích hình vuông vắn đó?

A. 25centimet.

B. 25cm2.

C. 20centimet.

D. 20cmét vuông.

Câu 4:

a) Số lớn nhất gồm năm chữ số là: ……….

b) Số nhỏ nhắn duy nhất có năm chữ số là: ……….

Câu 5: 7hm 3dam = ………m. Số tương thích điền vào địa điểm trống là:

A. 73m

B. 730m

C. 703m

D. 370m

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

32564 + 13729

86247 – 52629

17092 x 4

8496: 6

Câu 7: Hãy viết các số II, VI,V, VII, IV, IX, XI:

a) Theo sản phẩm công nghệ từ từ bé bỏng mang đến lớn: …………………………………………………

b) Theo sản phẩm công nghệ tự trường đoản cú béo mang đến bé: …………………………………………………

Câu 8: Tính quý giá của biểu thức:

1031 x 6 + 2718

57353 – 1672: 4

Câu 9: Một đội người công nhân đào con đường. Trong 5 ngày đào được 1615 mét đường. Hỏi trong 7 ngày nhóm công nhân đó đào được bao nhiêu mét đường?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Câu 10 : Hãy cho thấy thêm hình sau đây gồm bao nhiêu hình tam giác?

Trả lời: Có………hình tam giác.

Đáp án: Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán số 2

Câu 1: (1 đ) Số làm sao lớn số 1 trong các số sau: 42 360 , 42 063 , 42 603 , 42 630

A. 42 630.

Câu 2: (1 đ) Số tức khắc sau của số 65 590 là:

A. 65 591.

Câu 3: (1 đ) Một hình vuông bao gồm cạnh 5centimet. Tính diện tích S hình vuông vắn đó?

B. 25cm2

Câu 4:

(0,5 đ) a) Số lớn nhất bao gồm năm chữ số là: 99999

(0,5 đ) b) Số bé duy nhất bao gồm năm chữ số là: 10000

Câu 5: (1 đ) 7hm 3dam = ………m. Số thích hợp điền vào nơi trống là:

B. 730m

Câu 7: Tính cực hiếm của biểu thức: (Mỗi câu đúng được 0,5điểm)

1031 x 6 + 2718 = 6186+ 2718 57353 – 1672: 4 = 57353 – 418

= 8904 = 56935

Câu 8: Hãy viết những số II, VI,V, VII, IV, IX, XI:

a) (0,5 đ) Theo sản phẩm từ bỏ từ nhỏ nhắn mang lại lớn: II, IV,V,VI, VII, IX, XI

b) (0,5 đ) Theo lắp thêm tự tự béo mang lại bé: XI, IX, VII, VI, V, IV, II

Câu 9: Mỗi câu trả lời và phnghiền tính đúng được 0,5đ. Thiếu đáp số trừ 0,25đ.

Tóm tắt

5 ngày : 1615 mét đường

7 ngày : .... mét đường?

Bài giải

Số mét mặt đường đào được trong 1 ngày là:

1615 : 5 = 323 (m)

Số mét đường đào được trong 7 ngày là:

323 x 7 = 2261 (m)

Đáp số: 2261 mét con đường.

Câu 10:

Trả lời: Có 10 hình tam giác.

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Tân oán - Số 3

KIỂM TRA CUỐI KÌ II

MÔN: Toán

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: (0.5đ). Số ngay tắp lự sau của 78999 là:

a- 78901 b- 78991 c- 79000 d- 78100

Câu 2: (0.5đ). Ngày 28 tháng 4 là sản phẩm công nghệ sáu. Ngày 4 tháng 5 là lắp thêm mấy?

a- Thứ đọng tứ b- Thứ sáu c- Thứ năm d- Chủ nhật

Câu 3: (0.5đ). 9m 6dm = … cm:

a- 9600cm b- 96cm c- 906centimet d- 960cm

Câu 4: (0.5đ). Chu vi hình vuông là 96centimet, cạnh của hình vuông là:

a- 86cm b- 43centimet c- 24centimet d- 32cm

Câu 5: (0.5đ) Giá trị biểu thức 700 : 5 x 4 là:

a - 35 b- 560 c- 7500 d- 150.

Xem thêm: Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Văn 2018 Hà Nội Năm 2018, Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Văn Hà Nội 2018

II. Tự luận (7đ)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2đ)

7386 + 9548 6732 – 4528 4635 x 6 6336 : 9......................... ........................ ...................... ............................................... ........................ ...................... ............................................... ........................ ...................... .....................

Câu 2: Tìm X: (1.5 đ)

a/. X x 8 = 2864 b/. X : 5 = 1232…………………………. ………………………………………………………. ……………………………

Câu 3: (1đ) Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 13 cm, chiều rộng là 9cm

Câu 4: (2đ) Mua 9 cây bút chì không còn 5400 đồng. Hỏi thiết lập 6 cây viết chì như vậy không còn từng nào tiền?

Câu 5: (0.5đ) An nghĩ ra một số, giả dụ lấy số kia phân chia đến 5 thì được thương là 4 và số dư là số dư lớn nhất. Hãy tìm kiếm số đó?

Đáp án: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán thù số 3

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án c c d c b

II. Tự luận (7đ)

Câu 1: Đặt tính rồi tính (2đ)

Câu 2: Tìm X: (1.5 đ)

a/. X x 8 = 2864 b/. X : 5 = 1232X = 2864 : 8 (0.25đ) X = 1232 x 5 (0.25đ)X = 358 (0.5đ) X = 6160 (0.5đ)

Câu 3:

Diện tích hình chữ nhật là: (0.25đ)

13 x 9 = 117 (m2) (0.5đ)

Đáp số: 117 mét vuông (0.25đ)

Câu 4:

Giá tiền 1 cây bút chì: (0.25đ)

5400 : 9 = 600 (đồng) (0.5đ)

Mua 6 cây bút chì thì hết: (0.25đ)

600 x 6 = 3600 (đồng) (0.5đ)

Đáp số: 3600 đồng (0.5đ)

Câu 5:

Số dư của phép phân chia mang đến 5 lớn nhất vẫn là 4 (0.25đ)

Vậy số An nghĩ về ra là:

5 x 4 + 4 = 24 (0.25đ)

Đáp số: 24

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán - Số 4

Câu 1: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trmong ý trả lời đúng:


Chuyên mục: