Bài giảng ước chung lớn nhất

     

quý khách hàng đang xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem cùng mua tức thì phiên bản khá đầy đủ của tư liệu tại đây (4.32 MB, 25 trang )
Bạn đang xem: Bài giảng ước chung lớn nhất

KIỂMTRABÀICŨ1.Em hãy cho thấy ước tầm thường là gì? Bội chung làgì?2. Tìm giao của tập hòa hợp A và B, biết rằng:a)A = cam, táo bị cắn, chanh B = cam, chanh hao, quýt b) A là tập hợp các số chẵn, B là tập hòa hợp những số lẻ.ĐÁP.. ÁNĐÁP. ÁN:1.2.Ước chung là : Ước bình thường của nhị giỏi những số là ước của tất cảcác số kia.Bội chung là: Bội phổ biến của nhì hay các số là bội của toàn bộ các sốđó.Tìm giao của nhị tập hợp A và Ba) A = cam, táo bị cắn dở, ckhô hanh B = cam, ckhô nóng, quýt
A  B = cam; ckhô hanh b) A là tập hợp những số chẵn, B là tập thích hợp những số lẻA  B = RỖNGCó giải pháp như thế nào kiếm tìm ước phổ biến của hai xuất xắc những sốmà lại không đề xuất liệt kê những ước của từng số haykhông?1. ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT.VD1 :Tìm tập đúng theo những ước tầm thường của 12 và 30.TA LẦN LƯỢT TÌM:Ư(12) = 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12Ư(30) = 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ;10 ; 15 ; 30Vậy:ƯC(12; 30) = 1 ; 2 ; 3 ; 6 Số lớn số 1 vào tập hợp các ước tầm thường của 12 với 30 là 6. Tanói 6 là ước bình thường lớn số 1 ( ƯCLN ) của 12 với 30, kíhiệu là:ƯCLN (12,30) = 6ĐỊNH NGHĨA
ĐỊNH NGHĨA:Ước thông thường lớn nhất của nhị giỏi các số là số lớnđộc nhất vô nhị vào tập vừa lòng các ước phổ biến của các số kia.* Nhận xét:Tất cả những ước thông thường của 12 với 30 ( là một trong, 2, 3, 6)phần lớn là ước của ƯCLN( 12, 30)CHÚ Ý:Số 1 chỉ tất cả một ước là 1 trong. Do kia với tất cả số tựnhiên a với b, ta có:ƯCLN(a, 1) = 1 ; ƯCLN(a, b, 1) = 1VD:ƯCLN(5, 1) = 1ƯCLN(12, 30, 1) = 1*VD2:Tìm ƯCLN(36, 84, 168)Trước hết ta đề xuất so với tía số bên trên ra thừasố nguim tố:36 = 22 . 3284 = 22 . 3 . 7
168 = 23 . 3 . 7Chọn ra các quá số chung, sẽ là 2 và 3. Số mũ nhỏ dại duy nhất của 2là 2, số mũ nhỏ tuổi độc nhất vô nhị của 3 là 1 trong. lúc đó:ƯCLN ( 36, 84, 168) = 22 . 3 = 12*CCH TèM C CHUNG LN NHT :Muốn search ƯCLN của nhì tốt những số lớnrộng 1, ta thực hiện cha bớc sau:Bớc 1: Phân tích mỗi sô ra thừ số nguyêntố.Bớc 2: Chọn ra các vượt số nguyên ổn tố thông thường.Bớc 3: Lập tích những quá số đã chọn, mỗivượt số lấy cùng với số mũ nhỏ duy nhất. Tích đó làƯCLN buộc phải search.?1Tìm ƯCLN(12, 30)BÀI LÀM12 = 22 . 330 = 2 . 3 .5ƯCLN( 12, 30 )= 2 . 3 = 6?2
Tìm ƯCLN(8, 9) ; ƯCLN(8, 12, 15) ; ƯCLN(24,16, 8)BÀI LÀMTìm ƯCLN(8, 9) ; ƯCLN(8, 12, 15) ;ƯCLN(8, 9)8 = 23;9 = 32ƯCLN(24, 16, 8)ƯCLN(8, 9) = 1ƯCLN(8, 12, 15);8 = 2312 = 22 . 3;15 = 3 . 5ƯCLN(8, 12, 15) = 1ƯCLN(24, 16, 8)24 = 23 . 3;16 = 24;8 = 23ƯCLN(24, 16, 8) =23 = 8
CHÚ Ý:a)Nếu các số đã cho không có vượt số nguyên ổn tố chung thìƯCLN của chúng bằng 1. Hai xuất xắc nhiều số có ƯCLNbởi 1 call là những số nguyên ổn tố cùng nhau.VD: 8 với 9 là nhị số nguim tố thuộc nhau; 8, 12, 15 là bố sốnguyên tố bên nhau.b)Trong các số đã đến, nếu số nhỏ dại duy nhất là ước của những sốsót lại thì ƯCLN của những số đang mang đến chính là số nhỏtốt nhất ấyVD: ƯCLN(24, 16, 8) = 8VD: Tìm ƯC(12, 30)CÁCH LÀM* CÁCH LÀM12 = 22 . 3;30 = 2 . 3 . 5ƯCLN(12, 30) = 2 . 3 = 6Ư <ƯCLN(12, 30)> = Ư(6) = 1; 2; 3; 6 ƯC(12, 30) = 1; 2; 3; 6DẶN DÒ


Xem thêm: Diện Tích Bề Mặt Trái Đất - Đại Dương Chiếm Đến 3/4 Diện Tích

1 . Học ở trong tất cả các khái niệm của những mục 1, 2, 31 . Học thuộc tất cả những có mang của các mục 1, 2, 32 . Làm những bài bác tập vào SGK với những bài tập thêm trong SB2 . Làm những bài bác tập trong SGK và những bài xích tập thêm trong SBT3 . Đọc lại những kỹ năng vẫn học tập vào bài học ngày bây giờ cùng chuẩn bị bài3 . Đọc lại những kiến thức sẽ học tập trong bài học kinh nghiệm ngày bây giờ cùng chuẩn bị bàitập cho ngày bữa sau .tập cho ngày ngày sau .


*
bài xích giảng số học tập 6 cmùi hương 1 bài bác 1 tập hòa hợp. phần tử của tập đúng theo 14 439 0
*
bài bác giảng số học 6 cmùi hương 1 bài 2 tập thích hợp các số thoải mái và tự nhiên 21 584 0
*
bài xích giảng số học tập 6 cmùi hương 1 bài xích 3 ghi số thoải mái và tự nhiên 13 513 0
*
bài bác giảng số học 6 chương 1 bài bác 4 số phần tử của một tập phù hợp. tập thích hợp con 10 522 0
*
bài xích giảng số học tập 6 cmùi hương 1 bài bác 5 phép cùng cùng phnghiền nhân 8 443 0


Xem thêm: Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội - Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Ở Việt Nam

*
bài bác giảng số học 6 chương thơm 1 bài 7 lũy quá với số mũ tự nhiên. nhân hai lũy vượt cùng cơ số 10 474 0

Chuyên mục: