Bài 77 trang 39 sgk toán 6 tập 2

     

(A= a. dfrac12 + a. dfrac13 - a. dfrac14 , extvới , a = dfrac-45)

(B = dfrac34 . b + dfrac43 . b - dfrac12 . b , extvới , b = dfrac619 )

(C = c . dfrac34 + c. dfrac56 - c. dfrac1912 , extvới , c = dfrac20022003)
Bạn đang xem: Bài 77 trang 39 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Nhóm những hạng tử giống như nhaura bên ngoài tiếp đến thay(a, , b, , c)vàorồi tính

Bài giải:

(eginalign A &= a. dfrac12 + a. dfrac13 - a. dfrac14 \ &= a. left( dfrac12 + dfrac13 - dfrac14 ight) \ &= a . left( dfrac612 + dfrac412 - dfrac312 ight) \ &= a. dfrac712 endalign)

Thay (a = dfrac-45)vào(A), ta được:

(A = dfrac-45 . dfrac712 = dfrac-715)

(eginalign B &= dfrac34 . b + dfrac43 . b - dfrac12 . b \ &= b. left( dfrac34 + dfrac43 - dfrac12 ight) \ &= b . left( dfrac912 + dfrac1612 - dfrac612 ight) \ &= b . dfrac1912 endalign)

Thay(b = dfrac619)vào(B),ta được:

(B = dfrac619 . dfrac1912 = dfrac12)

(eginalign C &= c . dfrac34 + c. dfrac56 - c. dfrac1912 \ &= c. left( dfrac34 + dfrac56 - dfrac1912 ight) \ &= c. left( dfrac912 + dfrac1012 - dfrac1912 ight) \ &= c. 0 endalign)

Thay(c = dfrac20022003)vào(C), ta được:

(C = dfrac20022003 . 0 = 0)


Xem Clip bài bác giảng và có tác dụng thêm bài bác rèn luyện về bài học kinh nghiệm này ở chỗ này nhằm học tập xuất sắc hơn.
*Xem thêm: Sách Tiếng Việt Lớp 1 - Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 1

Tmê mệt khảo giải thuật các bài xích tập Bài 11: Tính chất cơ bản của phnghiền nhân phân số - Luyện tập trang 40 khác • Giải bài xích 73 trang 38 - SGK Toán thù lớp 6 tập 2 Trong nhì câu sau đây,... • Giải bài bác 74 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số thích hợp... • Giải bài xích 75 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hoàn thành bảng nhân sau... • Giải bài 76 trang 39 - SGK Tân oán lớp 6 tập 2 Tính quý hiếm biểu... • Giải bài xích 77 trang 39 - SGK Toán thù lớp 6 tập 2 Tính cực hiếm biểu... • Giải bài xích 78 trang 40 - SGK Toán thù lớp 6 tập 2 Căn cứ vào đặc điểm... • Giải bài xích 79 trang 40 - SGK Toán thù lớp 6 tập 2 Đố. Tìm thương hiệu một nhà... • Giải bài bác 80 trang 40 - SGK Toán thù lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, 5 .... • Giải bài xích 81 trang 41 - SGK Toán thù lớp 6 tập 2 Tính diện tích S với chu vi... • Giải bài xích 82 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Toán thù vui. Một bé ong với... • Giải bài xích 83 trang 41 - SGK Toán thù lớp 6 tập 2 Lúc(6)...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Tân oán 6 theo chương •Cmùi hương 1: Ôn tập cùng bửa túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương thơm 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên ổn - Số học tập •Cmùi hương 3: Phân số - Số học


Xem thêm: Đọc Tiểu Thuyết Đôn Ki Hô Tê

Bài trước Bài sau

Chuyên mục: