Bài 7 trường hợp đồng dạng thứ ba

  -  
*
Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 78 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 1 Bài 7 trang 78 SGK Toán 8 Tập 2. Trong các tam giác sau đây,


*
Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 79 SGK Tân oán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 79 SGK Toán thù 8 Tập 2. Ở hình 42 cho thấy thêm AB = 3cm;


*
Bài 35 trang 79 - Sách giáo khoa tân oán 8 tập 2

Giải bài 35 trang 79 SGK Toán 8 tập 2. Chứng minc rằng ví như tam giác A"B"C" đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k thì tỉ số của hai đường phân giác tương ứng của chúng cũng bằng K


*
Bài 36 trang 79 - Sách giáo khoa tân oán 8 tập 2

Giải bài 36 trang 79 SGK Tân oán 8 tập 2. Tính độ nhiều năm x của mặt đường thẳng BD trong hình 43(Làm tròn cho chữ thập phân trang bị nhất), biết rằng ABCD là hinc thang(AD // CD); AB= 12,5cm; CD= 28,5cm


*
Bài 37 trang 79 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 37 trang 79 SGK Toán 8 tập 2. Hình 44 cho biết


*
Bài 38 trang 79 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 38 trang 79 SGK Tân oán 8 tập 2. Tính độ lâu năm x,y của các đoạn trực tiếp vào hình 45.

Bạn đang xem: Bài 7 trường hợp đồng dạng thứ ba


*
Bài 39 trang 79 - Sách giáo khoa toán thù 8 tập 2

Giải bài bác 39 trang 79 SGK Toán thù 8 tập 2. Cho hình thang ABCD(AB//CD). gọi O là giao điểm của hai tuyến phố chéo AC với BD.


*
Bài 40 trang 80 - Sách giáo khoa toán thù 8 tập 2

Giải bài bác 40 trang 80 SGK Tân oán 8 tập 2. Cho tam giác ABC, trong số ấy AB = 15cm, AC = 20centimet, Trên nhì cạnh AB với AC theo lần lượt rước điểm D và E sao cho AD = 8cm, AE = 6cm.


*
Bài 41 trang 80 - Sách giáo khoa tân oán 8 tập 2

Giải bài xích 41 trang 80 SGK Toán thù 8 tập 2. Tìm dấu hiệu nhận biết nhì tam giác cân nặng đồng dạng.


*
Bài 42 trang 80 - Sách giáo khoa tân oán 8 tập 2

Giải bài xích 42 trang 80 SGK Toán thù 8 tập 2. So sánh những ngôi trường phù hợp đồng dạng của tam giác cùng với những ngôi trường đúng theo đều bằng nhau của tam giác (nêu lên phần đông điểm kiểu như nhau với nhau).

Xem thêm: Chuyên Bán Hoàng Mai Huế Cây Hoàng Mai Vàng Trong Kinh Thành Huế


*
Bài 43 trang 80 - Sách giáo khoa tân oán 8 tập 2

Giải bài 43 trang 80 SGK Toán thù 8 tập 2. Cho hình bình hành ABCD(h46) tất cả độ lâu năm những cạnh AB = 12cm, BC = 7cm. Trên cạnh AB đem một điểm E sao cho AE = 8centimet.


*
Bài 44 trang 80 SGK Tân oán 8 tập 2

Giải bài bác 44 trang 80 SGK Toán 8 tập 2. Cho tam giác ABC gồm các cạnh AB= 24cm, AC = 28centimet. Tia phân giác của góc A giảm cạnh BC tại D. Gọi M,N theo thứ từ bỏ là hình chiếu của B và C bên trên AD.


*
Bài 45 trang 80 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 45 trang 80 SGK Tân oán 8 tập 2. Hai tam giác ABC với DEF gồm...

Xem thêm: Nếu Hôm Nay Trời Nắng To Hoặc Lỡ Có, Em Là Bà Nội Của Anh


*
*

*

Liên hệ | Chính sách

*
Gửi bài
*

Đăng cam kết nhằm nhận giải thuật giỏi với tư liệu miễn phí

Cho phép loigiaitốt.com gửi các thông tin mang lại bạn để nhận ra các giải mã xuất xắc tương tự như tài liệu miễn phí.