Bài 7 trang 8 sgk toán 6 tập 2

  -  

(a) ,, dfrac12 = dfracBox12;) (b) ,, dfrac34 = dfrac15Box;)

(c) ,, dfracBox8 = dfrac-2832;) (d) ,, dfrac3Box = dfrac12-24.)
Bạn đang xem: Bài 7 trang 8 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Hai phân số(dfracab , extvà , dfraccd)hotline là đều nhau nếu(a.d = b.c)

Bài giải:

(a) ,, dfrac12 = dfracBox12 \ eginalign Rightarrow 1 . 12 &= 2 . Box \ 12 &= 2.Box \ Box &= 12 : 2 \ Box &= 6 endalign)

Vậy(f dfrac12 = dfrac612)

(b) ,, dfrac34 = dfrac15Box \ eginalign Rightarrow 3 . Box &= 4 . 15 \ 3 . Box &= 60 \ Box &= 60 : 3 \ Box &= 20 endalign)

Vậy(f dfrac34 = dfrac1520)

(c) ,, dfracBox8 = dfrac-2832 \ eginalign Rightarrow Box . 32 &= 8 . (-28) \ Box . 32 &= -224 \ Box &= -224 : 32 \ Box &= -7 endalign)

Vậy(f dfrac-78 = dfrac-2832)

(d) ,, dfrac3Box = dfrac12-24 \ eginalign Rightarrow 3 . (-24) &= Box . 12 \ -72 &= Box . 12 \ Box &= -72 : 12 \ Box &= -6 endalign)

Vậy(f dfrac3-6 = dfrac12-24)


Xem Clip bài xích giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học này ở chỗ này để học xuất sắc rộng.
*

Tmê man khảo giải mã những bài bác tập Bài 2: Phân số đều nhau khác • Giải bài 6 trang 8 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm các số... • Giải bài xích 7 trang 8 - SGK Tân oán lớp 6 tập 2 Điền số tương thích... • Giải bài xích 8 trang 9 - SGK Toán thù lớp 6 tập 2 Cho nhị số... • Giải bài bác 9 trang 9 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Áp dụng tác dụng... • Giải bài 10 trang 9 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Từ đẳng...
Mục lục Giải bài tập SGK Tân oán 6 theo chương •Cmùi hương 1: Ôn tập với té túc về số tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương thơm 2: Số ngulặng - Số học tập •Chương thơm 3: Phân số - Số học
Bài trước Bài sau
Giúp bàn sinh hoạt giỏi giờ đồng hồ Anh
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 2: Phân số bằng nhau
• Giải bài xích 6 trang 8 - SGK Toán thù lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 7 trang 8 - SGK Toán thù lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 8 trang 9 - SGK Toán thù lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 9 trang 9 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 10 trang 9 - SGK Toán lớp 6 tập 2
Giải bài xích tập SGK Tân oán 6
Cmùi hương 1: Ôn tập và ngã túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương thơm 2: Góc Chương thơm 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài bác tập SGK Toán thù 6
Giải bài xích tập SGK Toán thù 6 Tập 1 Giải bài tập SGK Tân oán 6 Tập 2
+ Mở rộng lớn xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6


Xem thêm: Cách Chơi Giang Sơn Của Trẫm, Hướng Dẫn Game #Giangsơncủatrẫm

Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài bác tập Soạn Văn
Giải bài xích tập Môn Vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn Lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinc Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn Tiếng Anh
Học giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Tân oán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Tân oán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán thù lớp 9


Xem thêm: Đọc Sách Truyện Chênh Vênh Hai Lăm, Chênh Vênh 25 By Nguyễn Ngọc Thạch

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Tân oán lớp 12