Giải Vật Lí 9 Bài 6 Vật Lý 9 Bài 6: Bài Tập Vận Dụng Định Luật Ôm

  -  

Hướng dẫn giải Bài 6. Bài tập áp dụng định hình thức Ôm, sách giáo khoa Vật lí 9. Nội dung bài Giải bài xích 1 2 3 Bài 6 trang 17 18 sgk Vật lí 9 bao gồm rất đầy đủ triết lý, bí quyết, định cách thức, chuyên đề tất cả vào SGK để giúp đỡ những em học sinh học xuất sắc môn thiết bị lí lớp 9, ôn thi vào lớp 10.

Bạn đang xem: Giải Vật Lí 9 Bài 6 Vật Lý 9 Bài 6: Bài Tập Vận Dụng Định Luật Ôm

*
Giải bài 1 2 3 Bài 6 trang 17 18 sgk Vật lí 9

1. Giải bài bác 1 Bài 6 trang 17 sgk Vật lí 9

Cho mạch năng lượng điện tất cả sơ đồ gia dụng nlỗi hình 6.1, trong những số ấy R1 = 5 Ω. khi K đóng, vôn kế chỉ 6 V, ampe kế chỉ 0,5 A.

*

a) Tính điện trnghỉ ngơi tương tự của đoạn mạch.

b) Tính năng lượng điện trsống R2.

Bài giải:

a) Ta có:

+ Số chỉ vôn kế đó là hiệu năng lượng điện nỗ lực giữa nhì đầu AB.

+ Số chỉ ampe kế đó là độ mạnh mẫu năng lượng điện trong mạch.

Theo định biện pháp ôm, ta có: (I=dfracU_ABR_td).

Xem thêm: Tải Sách Không Thể Bị Dối Lừa Dối, Tải Sách Không Thể Bị Lừa Dối Ebook Pdf

⇒ Điện trsinh sống tương đương của đoạn mạch:

(R_td = displaystyleU_AB over I = 6 over 0,5 = 12Omega .)

b) Vì (R_1 + m R_2 = m R_td)

Suy ra: (R_2 = R_td- m R_1 = 12-5 m = 7 m Omega .)

2. Giải bài 2 Bài 6 trang 17 sgk Vật lí 9

Cho mạch điện có sơ đồ vật nlỗi hình 6.2, trong số ấy R1 = 10 Ω, ampe kế A1 chỉ 1,2 A, ampe kế A chỉ 1,8 A.

*

a) Tính hiệu điện gắng UAB của đoạn mạch.

b) Tính năng lượng điện trngơi nghỉ R2.

Bài giải:

Ta có:

+ Số chỉ của ampe kế (A_1) là độ mạnh loại điện qua năng lượng điện trở (R_1)

+ Số chỉ của ampe kế (A) là cường độ chiếc điện của toàn mạch

Ta thấy mạch năng lượng điện có (R_1) với (R_2) mắc tuy vậy song cùng nhau đề xuất ta có:

(eqalign& U_AB = U_1 = U_2 cr& I_AB = I_1 + I_2 cr )

Vậy:

a) Do (R_1//R_2) buộc phải ta gồm (U_AB=U_1=U_2)

Mặt không giống, ta có: (U_1=I_1.R_1)

Suy ra: (U_AB = U_1 = R_1.I_1 = 10.1,2 = 12V)

b) Cường độ dòng năng lượng điện chạy qua (R_2) là:

(I_2 = m I m - m I_1 = m 1,8 m - m 1,2 m = m 0,6 m A.)

Điện trở (R_2 = displaystyleU_AB over I_2 = 12 over 0,6 = 20Omega .)

3. Giải bài 3 Bài 6 trang 18 sgk Vật lí 9

Cho mạch điện có sơ đồ nhỏng hình 6.3, trong các số ấy R1 = 15 Ω, R2 = R3 = 30 Ω, UAB = 12 V.

*

a) Tính năng lượng điện trngơi nghỉ tương đương của đoạn mạch AB.

Xem thêm: Công Nghệ 12 Bài 8 Công Nghệ 12 Bài 8: Mạch Khuyếch Đại, Bài 8: Mạch Khuếch Đại

b) Tính độ mạnh cái năng lượng điện qua mỗi năng lượng điện trnghỉ ngơi.

Bài giải:

a) Từ sơ đồ dùng mạch điện ta thấy, (R_2) mắc song tuy vậy với (R_3) hoàn thành cả hai mắc thông suốt cùng với (R_1)

( nt R_1)

Gọi (R_23) là năng lượng điện trsinh sống tương tự của (R_2) và (R_3), ta có:

(dfrac1R_23 = dfrac1R_2 + dfrac1R_3)

( o lớn R_23 = displaystyleR_2R_3 over R_2 + R_3 = 30.30 over 30 + 30 = 15Omega )

Ta có: năng lượng điện trlàm việc tương tự của đoạn mạch là (R_td = R_1 + m R_23 = 15 + 15 = 30Omega )

b) Cường độ dòng điện qua năng lượng điện trsống R1 chính là cường độ loại điện qua mạch chính,

(I_1 = displaystyleU_AB over R_td = 12 over 30 = 0,4A.)

– Hiệu điện nuốm giữa hai đầu dây năng lượng điện trsinh sống R1 là:

(U_AM=U_1 = R_1.I_1 = m 15.0,4 m = m 6 m V.)

– Hiệu năng lượng điện nạm giữa nhị đầu dây năng lượng điện trlàm việc R2 và R3 là:

(U_MB=U_2 = U_3 = U_AB-U_MB= m 12 m – m 6 m = m 6 m V.)

– Cường độ loại điện qua R2 là: (I_2 = displaystyle m U_2 over R_2 = 6 over 30 = 0,2A.)

Cường độ cái điện qua R3 là: (I_3=displaystyleU_3 over R_3 = 6 over 30 = 0,2A)

Câu trước:

Câu tiếp theo:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 Bài 6 trang 17 18 sgk Vật lí 9 không hề thiếu cùng nđính thêm gọn gàng nhất. Chúc các bạn làm bài môn Vật lí lớp 9 thật tốt!