Bài 6 lũy thừa của một số hữu tỉ

     

Giải bài bác 6: Lũy vượt của một số hữu tỉ - Sách VNEN toán thù 7 tập 1 trang 21. Phần dưới vẫn khuyên bảo vấn đáp và giải đáp những thắc mắc trong bài học. Các bước làm cụ thể, dễ hiểu, Hi vọng những em học sinh nắm tốt kiến thức và kỹ năng bài học kinh nghiệm.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A. B. Hoạt cồn khởi hễ với ra đời kiến thức

1.

Bạn đang xem: Bài 6 lũy thừa của một số hữu tỉ

a) Điền vào những ô trống vào bảng dưới đây:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
2$^3$   
3$^5$   
5$^2$   

Trả lời:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
2$^3$238
3$^5$35243
5$^2$5225

b) Đọc kĩ ngôn từ sau

Lũy quá bậc n của một trong những hữu tỉ x, kí hiệu $x^n$, là tích của n thừa số (n là một vài tự nhiên to hơn 1).

*

$x^n$ gọi là x nón n, hoặc x lũy vượt n, hoặc lũy quá bậc n của x; x được gọi là cơ số, n được call là số nón.

c) Điền vào các ô trống vào bảng tiếp sau đây và so sánh tác dụng cùng với bạn:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
$(frac45)^n$......$(frac45)^n$ = $frac...^n...^n$
$(frac......)^...$......$(frac-34)^n$ = $frac(...)^n...^n$
$(frac5-7)^n$......$(frac5-7)^n$ = $frac...^n(...)^n$
(-0,5)$^3$.........

Trả lời:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
$(frac45)^n$$frac45$n$(frac45)^n$ = $frac4^n5^n$
$(frac......)^...$$frac-34$n$(frac-34)^n$ = $frac(-3)^n4^n$
$(frac5-7)^n$$frac5-7$n$(frac5-7)^n$ = $frac5^n(-7)^n$
(-0,5)$^3$-0,53-0,125

2. a) Điền công dụng vào ô trống trong bảng sau:

Phxay tínhKết quả
3$^7$.3$^2$ 
5$^9$.5$^7$ 
2$^11$ : 2$^8$ 
5$^8$ : 5$^5$ 

Trả lời:

Phxay tínhKết quả
3$^7$.3$^2$3$^9$
5$^9$.5$^7$5$^16$
2$^11$ : 2$^8$2$^3$
5$^8$ : 5$^5$5$^3$

 b) Đọc kĩ văn bản sau

Tích của hai lũy vượt thuộc cơ số là 1 trong những lũy quá của cơ số đó cùng với số mũ bởi tổng của nhì số mũ:

$x^m$.$x^n$ = $x^m+n$.

Thương của nhị lũy thừa cùng cơ số không giống 0 là mối lũy quá của cơ số kia với số mũ bừng hiệu của nhì số mũ:

$x^m$ : $x^n$ = $x^m-n$ ($x eq 0, mgeq n$).

c) Thực hiện tại những phnghiền tính sau:

(-3)$^2$.(-3)$^3$; $(frac23)^5$ : $(frac23)^3$; (0,8)$^3$ : (0,8)$^2$.

Trả lời:

(-3)$^2$.(-3)$^3$ = (-3)$^2 + 3$ = (-3)$^5$ = -243;

$(frac23)^5$ : $(frac23)^3$ = $(frac23)^5 - 3$ = $(frac23)^2$ = $frac49$;

(0,8)$^3$ : (0,8)$^2$ = (0,8)$^3 - 2$ = (0,8)$^1$ = 0,8.

Xem thêm: Cách Để Vẽ Biểu Đồ Hình Tròn Trong Excel, Hướng Dẫn Vẽ Biểu Đồ Tròn (Địa Lý)

3. a) Tính rồi so sánh: (2$^3$)$^2$ với 2$^6$; <$(frac-12)^2$>$^3$ với $(frac-12)^5$.

Trả lời:

(2$^3$)$^2$ = 8$^2$ = 64; 2$^6$ = 64 $Rightarrow$ (2$^3$)$^2$ = 2$^6$;

<$(frac-12)^2$>$^3$ = $(frac14)^3$ = $frac164$; $(frac-12)^5$ = $frac-132$

$Rightarrow$ <$(frac-12)^2$>$^3$ > $(frac-12)^5$.

b) Đọc kĩ ngôn từ sau:

Khi tính lũy vượt của một lũy thừa, ta giữ nguyên cơ số cùng nhân nhì số mũ:

$(x^n)^m$ = $x^m.n$.

c) Thực hiện những phnghiền tính: <$(frac-34)^3$>$^2$ ; <(0,1)$^4$>$^2$.

Trả lời:

<$(frac-34)^3$>$^2$ = $(frac-34)^3.2$ = $(frac-34)^6$;

<(0,1)$^4$>$^2$ = (0,1)$^4.2$ = (0,1)$^8$.

4. a) Thực hiện nay những hoạt động sau

Em với bạn em hãy thuộc tính, đối chiếu, viết tiếp vào địa điểm trống vào bảng sau:

TínhSo sánh
(2.3)$^2$ = ...2$^2$.3$^2$ = ...(2.3)$^2$ ... 2$^2$.3$^2$
<(-0,5).4>$^3$ = ...(-0,5)$^3$.4$^3$ = ...<(-0,5).4>$^3$ ... (-0,5)$^3$.4$^3$

Trả lời:

TínhSo sánh
(2.3)$^2$ = 362$^2$.3$^2$ = 36(2.3)$^2$ = 2$^2$.3$^2$
<(-0,5).4>$^3$ = -8(-0,5)$^3$.4$^3$ = -8<(-0,5).4>$^3$ = (-0,5)$^3$.4$^3$

b) Đọc kĩ câu chữ sau

Lũy vượt của một tích bởi tích những lũy thừa: $(x.y)^n$ = $x^n.y^n$

c) Thực hiện nay các chuyển động sau

Tính: $(frac15)^5$ . 5$^5$; (0,25)$^4$ . 4$^4$.

Trả lời:

$(frac15)^5$ . 5$^5$ = $(frac15.5)^5$ = 1$^$;

(0,25)$^4$ . 4$^4$ = (0,25.4)$^4$ = 1$^4$ = 1.

5. a) Em hãy cùng các bạn tính, so sánh, điền vào bảng sau:

TínhSo sánh
$(frac-34)^3$ = ...$frac(-3)^34^3$ = ...$(frac-34)^3$ ... $frac(-3)^34^3$
$frac2,4^22^2$ = ...$(frac2,42)^2$ = ...$frac2,4^22^2$ ... $(frac2,42)^2$

Trả lời:

TínhSo sánh
$(frac-34)^3$ = $frac-2764$$frac(-3)^34^3$ = $frac-2764$$(frac-34)^3$ = $frac(-3)^34^3$
$frac2,4^22^2$ = $frac3625$$(frac2,42)^2$ = $frac3625$$frac2,4^22^2$ = $(frac2,42)^2$

b) Em tính cùng so sánh công dụng cùng với bạn: $frac(-12)^2(2,4)^2$; $frac10^52^5$; $(frac12 - frac35)^2$.

Xem thêm: Học Tiếng Trung Nhanh Nhất 2021, Phương Pháp Học Tiếng Trung Nhanh Nhất

Trả lời:

$frac(-12)^2(2,4)^2$ = $(frac-122,4)^2$ = (-5)$^2$ = 25; 

$frac10^52^5$ = $(frac102)^5$ = 5$^5$ = 3125; 

$(frac12 - frac35)^2$ = $(frac510 - frac610)^2$ = $(frac-110)^2$ = $frac1100$.


Chuyên mục: