Bài 35 Trang 51 Sgk Toán 8 Tập 2

  -  

Bỏ vệt giá trị tuyệt đối hoàn hảo với rút ít gọn các biểu thức:a)(A = 3x + 2 + |5x|) vào nhị trường hợp:(x ≥ 0) và(x b)(B = |-4x| - 2x + 12) vào hai trường hợp:(x ≤ 0) và(x > 0;)c)(C = |x - 4| - 2x + 12) khi(x > 5;)d)(D = 3x + 2 + |x + 5|.)
Bạn đang xem: Bài 35 trang 51 sgk toán 8 tập 2

Hướng dẫn: Trị tuyệt vời của một số trong những không âm bằng bao gồm nó, trị hoàn hảo nhất của một số trong những âm ngay số đối của nó.Ví dụ:(|5x| = 5x)khi(x ≥ 0)(|5x| = -5x)khi (x

Bài giảia)

- Khi(x ≥ 0) ta có(5x ≥ 0) nên(|5x| = 5x)

Vậy(A = 3x + 2 + 5x = 8x + 2)

- Khi(x ta có(5x nên(|5x| = -5x)

Vậy(A = 3x + 2 - 5x = -2x + 2)

b) - Khi(x ≤ 0) ta có(-4x ≥ 0) (nhân nhị vế cùng với số âm) nên(|-4x| = -4x)

Vậy(B = -4x - 2x + 12 = -6x + 12)

- Khi(x > 0) ta có( -4x nên(|-4x| = -(-4x) = 4x)

Vậy(B = 4x - 2x + 12 = 2x + 12)

c) - Khi(x > 5) ta có(x - 4 > 1) (trừ nhì vế mang đến (4)) hay(x - 4 > 0) nên(|x - 4| = x - 4)

Vậy(C = x - 4 - 2x + 12 = -x + 8)

d)(D = 3x + 2 + x + 5) khi(x + 5 ≥ 0)hoặc(D = 3x + 2 - (x + 5)) khi(x + 5

Vậy(D = 4x + 7) khi(x ≥ -5)hoặc(D = 2x - 3) khi(x


Xem đoạn phim bài xích giảng cùng làm thêm bài bác rèn luyện về bài học này ở đây nhằm học tập xuất sắc rộng.
*

Ttê mê khảo giải thuật những bài bác tập Bài 5: Pmùi hương trình cất vết giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất khác • Giải bài bác 35 trang 51 – SGK Toán thù lớp 8 tập 2 Bỏ lốt cực hiếm hay... • Giải bài 36 trang 51 – SGK Tân oán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài bác 37 trang 51 – SGK Tân oán lớp 8 tập 2 Giải các phương...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán thù 8 theo chương •Cmùi hương 1: Phnghiền nhân cùng phxay phân chia nhiều thức - Đại số 8 •Chương 1: Tđọng giác - Hình học 8 •Cmùi hương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Cmùi hương 2: Đa giác. Diện tích nhiều giác - Hình học 8 •Chương thơm 3: Pmùi hương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương thơm 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương thơm 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp rất nhiều - Hình học tập 8
Bài trước Bài sau
Giúp bàn sinh hoạt tốt giờ Anh
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Bài 5: Phương trình cất vết cực hiếm tốt đối
• Giải bài bác 35 trang 51 – SGK Toán thù lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 36 trang 51 – SGK Tân oán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 37 trang 51 – SGK Toán thù lớp 8 tập 2
Giải bài bác tập SGK Toán thù 8
Chương 1: Phnghiền nhân với phép chia nhiều thức Cmùi hương 1: Tđọng giác Chương 2: Phân thức đại số Chương thơm 2: Đa giác. Diện tích nhiều giác Chương thơm 3: Phương thơm trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương thơm trình số 1 một ẩn Cmùi hương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đa số
Giải bài tập SGK Tân oán 8
Giải bài xích tập SGK Tân oán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán thù 8 Tập 2
+ Msinh sống rộng coi đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6


Xem thêm: Nguyên Nhân Và Hậu Quả Bùng Nổ Dân Số ? Nêu Những Hậu Quả Của Bùng Nổ Dân Số

Giải bài tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài bác tập Soạn Văn
Giải bài tập Môn Vật Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn Lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinch Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn Tiếng Anh
Học giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán thù lớp 1 Toán lớp 2 Toán thù lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Tân oán lớp 6 Tân oán lớp 7 Tân oán lớp 8 Tân oán lớp 9


Xem thêm: Bài Tập Các Trường Hợp Bằng Nhau Của Tam Giác Vuông, Các Trường Hợp Bằng Nhau Của Tam Giác Vuông

Tân oán lớp 10 Tân oán lớp 11 Tân oán lớp 12