Bài 34 trang 22 sgk toán 7 tập 1

     

Trong vngơi nghỉ bài tập của công ty Dũng có bài xích có tác dụng sau:a)((-5)^2 . (-5)^3 = (-5)^6;)b)((0,75)^3 : 0,75 = (0,75)^2;)c)((0,2)^10 : (0,2)^5 = (0,2)^2;)d)(left^4 = left(- dfrac17 ight)^6;)e)(dfrac50^3125 = dfrac50^35^3 = left(dfrac505 ight)^3 = 10^3 = 1000;)f)(dfrac8^104^8 = left(dfrac84 ight)^10 - 8 = 2^2 .)Hãy khám nghiệm lại các đáp số với sửa lại nơi không nên (giả dụ có).
Bạn đang xem: Bài 34 trang 22 sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn:(+ ,,,, a^m : a^n = a^m - n,, (a e 0, , m > n)\ + ,,,, a^m.a^n = a^m + n.)

Bài giải

- Các câu không đúng là a, c, d, f- Các câu và đúng là b, eSửa lại:a)((-5)^2 .(-5)^3 = (-5)^5)c)((0,2)^10 : (0,2)^5 = (0,2)^5)d)( left^4 = left(- dfrac17 ight)^8;)f)(dfrac8^104^8 = dfrac(2.4)^104^8 = dfrac2^10.4^104^8 = 2^10.4^2 = 2^10.2^4 = 2^14)


*

Tsay đắm khảo giải mã các bài xích tập Bài 6: Lũy quá của một vài hữu tỉ (tiếp) khác • Giải bài xích 34 trang 22 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1 Trong vở bài bác tập của... • Giải bài xích 35 trang 22 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1 Ta chấp nhận tính chất... • Giải bài 36 trang 22 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 1 Viết những biểu thức sau... • Giải bài xích 37 trang 22 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1 Tính quý hiếm những biểu... • Giải bài xích 38 trang 22 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 1 a) Viết các số... • Giải bài 39 trang 23 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 1 Cho (x ∈... • Giải bài bác 40 trang 23 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính:a)(left(dfrac{3... • Giải bài bác 41 trang 23 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 1 Tính:a)(left(1 +... • Giải bài xích 42 trang 23 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tìm số tự nhiên n,... • Giải bài xích 43 trang 23 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1 Đố: Biết...


Xem thêm: Why Tecna Isn"T In Fate: Winx Saga: Would The Original Tech Fairy Work? ?

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán thù 7 theo chương •Cmùi hương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường trực tiếp song song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số cùng vật dụng thị - Đại số 7 •Chương thơm 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương thơm 3: Thống kê - Đại số 7 •Chương thơm 3: Quan hệ giữa các nhân tố vào tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác - Hình học 7 •Chương thơm 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
• Giải bài 34 trang 22 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 35 trang 22 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 36 trang 22 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 37 trang 22 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1 • Giải bài 38 trang 22 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 39 trang 23 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 40 trang 23 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 41 trang 23 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 42 trang 23 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 43 trang 23 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1


Xem thêm: Đô Rê Mon Va Nhung Dung Si Co Canh 1, Doremon Nobita Và Những Dũng Sĩ Có Cánh

Cmùi hương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương thơm 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy vậy tuy nhiên Chương thơm 2: Hàm số cùng thứ thị Chương thơm 2: Tam giác Chương 3: Thống kê Cmùi hương 3: Quan hệ giữa những nguyên tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác Chương 4: Biểu thức đại số

Chuyên mục: