Bài 30 sgk toán 6 tập 2 trang 19

  -  

(a) ,, dfrac11120 , extvà , dfrac740;) (b) ,, dfrac24146 , extvà , dfrac613;)

(c) ,, dfrac730, , dfrac1360, , dfrac-940;) (d) ,, dfrac1760, , dfrac-518, , dfrac-6490.)
Bạn đang xem: Bài 30 sgk toán 6 tập 2 trang 19

Hướng dẫn:

Rút gọn gàng hầu hết phân số không về tối giản rồi quy đồng

Bài giải:

a) MSC:(120)

( dfrac740 = dfrac7 . 340 . 3 = dfrac21120)

b)(dfrac24146 = dfrac24 : 2146:2 = dfrac1273)

MSC:(949)

(dfrac1273 =dfrac12 . 13 73. 13 = dfrac156 949; , dfrac613 = dfrac6 . 7313 .73 = dfrac438949)

c) MSC:(120)

(dfrac730 = dfrac7 . 430 . 4 = dfrac28120; \ dfrac1360 = dfrac13 . 260 . 2 = dfrac26120 \ dfrac-940 = dfrac-9 . 340 . 3 = dfrac-27120)

d) MSC:(180)

(dfrac1760 = dfrac17 . 360 . 3 = dfrac51180; \ dfrac-518 = dfrac-5 . 1018 . 10 = dfrac-50180 \ dfrac-6490 = dfrac-64 . 290 . 2 = dfrac-128180)


Xem video bài bác giảng với có tác dụng thêm bài xích luyện tập về bài học này ở đây nhằm học tập tốt hơn.
*

Tđắm say khảo giải thuật các bài tập Bài 5: Quy đồng chủng loại những phân số - Luyện tập trang 19 khác • Giải bài xích 28 trang 19 - SGK Toán thù lớp 6 tập 2 a) Quy đồng mẫu mã những... • Giải bài bác 29 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng chủng loại những phân... • Giải bài 30 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu các phân... • Giải bài 31 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hai phân số dưới đây bao gồm... • Giải bài bác 32 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng chủng loại những phân... • Giải bài bác 33 trang 19 - SGK Toán thù lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu mã những phân... • Giải bài bác 34 trang trăng tròn - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu mã những phân... • Giải bài bác 35 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Rút ít gọn rồi quy đồng... • Giải bài xích 36 trang trăng tròn - SGK Toán thù lớp 6 tập 2 Đố vui: Hai tấm hình...
Mục lục Giải bài tập SGK Tân oán 6 theo chương •Cmùi hương 1: Ôn tập cùng xẻ túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học tập •Cmùi hương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Cmùi hương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên ổn - Số học tập •Cmùi hương 3: Phân số - Số học
Bài trước Bài sau
Giúp bạn học xuất sắc tiếng Anh
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 5: Quy đồng mẫu mã các phân số - Luyện tập trang 19
• Giải bài bác 28 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 29 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 30 trang 19 - SGK Toán thù lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 31 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 32 trang 19 - SGK Toán thù lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 33 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 34 trang trăng tròn - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 35 trang đôi mươi - SGK Toán thù lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 36 trang 20 - SGK Tân oán lớp 6 tập 2
Giải bài tập SGK Toán thù 6
Chương thơm 1: Ôn tập và té túc về số tự nhiên Chương thơm 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương thơm 2: Số ngulặng Chương thơm 3: Phân số
Giải bài tập SGK Tân oán 6
Giải bài xích tập SGK Tân oán 6 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán thù 6 Tập 2
+ Msinh hoạt rộng coi đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6


Xem thêm: Cách Tự Tin Hơn - 9 Cách Giúp Bạn Nhanh Chóng Có Được Sự Tự Tin

Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài bác tập Soạn Văn
Giải bài xích tập Môn Vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn Lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinc Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn Tiếng Anh
Học giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Tân oán lớp 2 Tân oán lớp 3 Toán thù lớp 4 Toán lớp 5
Tân oán lớp 6 Tân oán lớp 7 Toán lớp 8 Toán thù lớp 9


Xem thêm: Vi Sao Nguyet Thuc Thực Thường Xảy Ra Vào Đêm Rằm Âm Lịch ? Vì Sao Nguyệt Thực Thường Diễn Ra Vào Ngày Rằm

Tân oán lớp 10 Tân oán lớp 11 Tân oán lớp 12