Bài 11 sgk toán 9 tập 2 trang 72

     

Cho hai tuyến phố tròn bằng nhau (O) với (O") giảm nhau tại nhì điểm A với B. Kẻ các 2 lần bán kính AOC, AO"D. hotline E là giao điểm đồ vật nhì của AC cùng với mặt đường tròn (O") .a) So sánh các cung nhỏ dại BC, BD.b) Chứng mình rằng B là điểm bao gồm giữa của cung EBD (có nghĩa là điểm B phân tách cung EBD thành nhì cung bởi nhau:(oversetfrownBC=oversetfrownBD))

 


Gợi ý:

Sử dụng định lí 1:

- Hai cung đều nhau căng hai dây bằng nhau

- Hai dây đều nhau căng hai cung bởi nhau

*

a)

Xét mặt đường tròn (O) có:(OB=OA=OC=RRightarrow OB=dfrac 1 2 OC)

Suy ra ABC là tam giác vuông tại B (đặc điểm con đường trung đường vào tam giác vuông)

Tương từ bỏ, ta cũng có: tam giác ABD vuông tại B.

Bạn đang xem: Bài 11 sgk toán 9 tập 2 trang 72

Xét nhị tam giác ABC vuông trên B và tam giác ABD vuông tại B có:

+) AB tầm thường.

+) AC = AD (đường kính của hai tuyến đường tròn bằng nhau)

Suy ra:(Delta ABC=Delta ABD)(cạnh huyền - cạnh góc vuông)

(Rightarrow BC=BD)(cặp cạnh tương ứng)

Vậy(oversetfrownBC=oversetfrownBD)

b) Để chứngminch B là điểm ở trung tâm cung EBD ta chứng minh(oversetfrownBE=oversetfrownBD)

Xét tam giác ADE có:(O"A=O"D=O"ERightarrow O"E=dfrac 1 2 AD)

Nên ADE là tam giác vuông trên E.

Trong tam giác vuông CED gồm B là trung điểm DC (DB = BC).

Xem thêm: Bài Tập Bất Phương Trình Lớp 10 Violet, Chuyên Đề Bất Phương Trình Lớp 10 Violet

Nên EB là con đường trung con đường.

Suy ra EB = BD = BC.

Vậy trong mặt đường tròn (O") tất cả EB = DB nên(oversetfrownBE=oversetfrownBD) xuất xắc B là điểm chính giữa cung EBD.

Xem thêm: Cách Viết Thư Mời Trang Trọng Bằng Tiếng Anh, Thư Mời Trang Trọng Bằng Tiếng Anh


Xem video bài giảng và có tác dụng thêm bài rèn luyện về bài học này tại đây để học tập tốt rộng.
Tsay mê khảo giải thuật những bài xích tập Bài 2: Liên hệ thân cung cùng dây khác • Giải bài xích 10 trang 71 – SGK Toán thù lớp 9 tập 2 a) Vẽ mặt đường tròn trung tâm... • Giải bài 11 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai tuyến phố tròn... • Giải bài bác 12 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho tam giác ABC. Trên tia... • Giải bài xích 13 trang 72 – SGK Tân oán lớp 9 tập 2 Chứng minh rằng: Trong... • Giải bài bác 14 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 a) Chứng minch rằng...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 9 theo chương •Chương thơm 1. Căn bậc nhị. Căn bậc tía - Đại số chín •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học tập 9 •Cmùi hương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Cmùi hương 3: Hệ pmùi hương trình bậc nhất nhị ẩn - Đại số 9 •Chương thơm 3: Góc với đường tròn - Hình học 9 •Cmùi hương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số 9 •Chương thơm 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Hình học tập 9
Bài trước Bài sau
Giúp bạn làm việc tốt tiếng Anh
Giải bài xích tập SGK Tân oán 9
Bài 2: Liên hệ giữa cung với dây
• Giải bài bác 10 trang 71 – SGK Tân oán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 11 trang 72 – SGK Toán thù lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 12 trang 72 – SGK Tân oán lớp 9 tập 2 • Giải bài 13 trang 72 – SGK Tân oán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 14 trang 72 – SGK Toán thù lớp 9 tập 2
Giải bài tập SGK Toán thù 9
Chương thơm 1. Cnạp năng lượng bậc nhì. Cnạp năng lượng bậc bố Cmùi hương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông Cmùi hương 2. Hàm số hàng đầu Chương 2: Đường tròn Cmùi hương 3: Hệ phương trình hàng đầu nhị ẩn Chương 3: Góc với con đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn">Chương thơm 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn Cmùi hương 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu
Giải bài xích tập SGK Toán thù 9
Giải bài bác tập SGK Tân oán 9 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 9 Tập 2
+ Msinh sống rộng lớn coi đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập Soạn Văn
Giải bài xích tập Môn Vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn Lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn Tiếng Anh
Học tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán thù lớp 1 Tân oán lớp 2 Tân oán lớp 3 Toán thù lớp 4 Toán thù lớp 5
Toán lớp 6 Toán thù lớp 7 Tân oán lớp 8 Toán thù lớp 9
Toán thù lớp 10 Toán lớp 11 Tân oán lớp 12

Chuyên mục: