Hỏi Đáp 24/7 - Cho Các Chất: Glixerol

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho những chất: glixerol, toluen, Gly-Ala-Gly, anilin, axit axetic, fomanđehit, glucozơ, saccarozơ. Số chất tác dụng được cùng với Cu(OH)2 (ngơi nghỉ điều kiện mê thích hợp) là:

A.

Bạn đang xem: Hỏi Đáp 24/7 - Cho Các Chất: Glixerol

4.

B. 7.

C. 6.

D. 5.


*


Cho các chất: glixerol, toluen, Gly-Ala-Gly, anilin, axit axetic, fomanđehit, glucozơ, saccarozơ. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 (nghỉ ngơi ĐK mê thích hợp) là:

A. 4.

B. 7.

C. 6.

D. 5.


Cho các chất: glixerol, toluen, Gly-Ala-Gly, anilin, axit axetic, fomanđehit, glucozơ, saccarozơ. Số chất chức năng được với Cu(OH)2 (nghỉ ngơi ĐK say đắm hợp) là:

A. 4.

B. 7.

C. 6.

D. 5.


Cho các chất: glixerol, etylen glicol, Gly-Ala-Gly, glucozơ, axit axetic, saccarozơ, anđehit fomic, anilin. Số hóa học chức năng được với Cu(OH)2 (sống điều kiện mê say hợp) là

A. 7.

B. 5.

C. 8.

Xem thêm: Luyện Nghe 101 Bài Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản Pdf, 101 Bài Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản Pdf

D. 6.


Cho các chất: etilen, glixerol, etylen glicol, anđehit fomic, axit axetic, etyl axetat, glucozơ, saccarozơ, anilin, Gly–Ala–Gly. Số hóa học công dụng với Cu(OH)2 (sinh hoạt ĐK ưng ý hợp) là

A. 6.

B. 7.

C. 8.

D. 9.


Cho những dung dịch sau: tròng trắng trứng, metyl axetat, glixerol, axit axetic, Gly-Ala, tinh bột, saccarozơ. Số chất chức năng cùng với Cu(OH)2 Lúc sinh sống nhiệt độ thường là:

A. 3.

B. 6.

C. 4.

D. 5.


Cho dãy những hỗn hợp sau: glucozơ, saccarozơ, etanol, axit axetic, anđehit axetic, Ala-Gly, anbumin. Số hỗn hợp vào hàng phối hợp được Cu(OH)2 làm việc ĐK hay là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.


Cho dãy các dung dịch sau: glucozơ, saccarozơ, etanol, axit axetic, anđehit axetic, Ala-Gly, anbumin. Số dung dịch vào dãy tổ hợp được Cu ( OH ) 2 sinh sống ĐK thường xuyên là

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4


Trong những hóa học sau: glixerol, glucozơ, Gly-Ala-Gly, Gly-Ala, propan-1,2-điol và anbumin. Số hóa học tác dụng được cùng với Cu(OH)2 /NaOHmang lại màu tím đặc thù là

A. 1.

B. 3.

C. 4.

Xem thêm: 7 Mẫu Phân Tích Nhân Vật Thị Siêu Hay, Phân Tích Tác Phẩm Vợ Nhặt Hay Nhất

D. 2.


Trong những chất sau: glixerol, glucozơ, Gly-Ala-Gly, Gly-Ala, propan-1,2-điol và anbumin. Số hóa học công dụng được với Cu(OH)2 /NaOHmang lại color tím đặc trưng là