Anh văn 8 unit 1

     

Bài học tập Vocabulary Unit 1 lớp 8- My friend cung ứng cho những em toàn bộ từ bỏ vựng đã có được phiên âm và gồm nghĩa rõ ràng. Hi vọng bài học kinh nghiệm một thể cho các em tra cứu vớt và ghi nhớ vào quá trình học tập bài xích.

Bạn đang xem: Anh văn 8 unit 1


Tóm tắt bài

1. Từ vựng Listen and Read Unit 1

2. Từ vựng Speak Unit 1

3. Từ vựng Listen Unit 1

4. Từ vựng Read Unit 1

5. Từ vựng Write Unit 1

6. Từ vựng Language Focus Unit 1

những bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Language Focus Unit 1


seem/siːm/ (v): có vẻ nlỗi, dường như

next - door /nɛkst dɔː/ (adj): không tính, liền kề vách

photograph/ˈfəʊtəgrɑːf/ (n): tấm hình (chụp)

smile/smʌɪl/ (n): niềm vui (v): cười


person /ˈpəːs(ə)n/ (n): tín đồ (số ít)

blond /blɒnd/ (adj): tiến thưởng hoe (tóc)

turn /təːn/ (n):; lần, lượt, phiên

build /bɪld/ (n): dáng người

slim/slɪm/ (adj): bé nhỏ thả

straight/streɪt/ (adj): thẳng

curly /ˈkəːli/ (adj): xoăn

bald/bɔːld/: hói

dark/dɑːk/: về tối, đen

fair/fɛː/: kim cương hoe (tóc)


expression/ɪkˈsprɛʃ(ə)n, ɛk-/ (n): cụm từ

cousin/ˈkʌz(ə)n/ (v): anh bà mẹ họ

principal/ˈprɪnsɪp(ə)l/ (n): hiệu trưởng

dear/di(ə)r/ (n): người thân trong gia đình mến


lucky /ˈlʌki/ (adj): may mắn

character/ˈkarəktə/ (n): tính tình, tính cách

sociable/ˈsəʊʃəb(ə)l/ (adj): dễ sát, hòa đồng

extremely/ɪkˈstriːmli, ɛk-/ (adv): vô cùng, cực kỳ

generous /ˈdʒɛn(ə)rəs/ (adj): rộng lượng, rộng thoải mái, hào phóng

orphanage /ˈɔːf(ə)nɪdʒ/ (n): trại mồ côi

hard-working /hɑːd ˈwəːkɪŋ/ (adj): chuyên chỉ

grade /greɪd/ (n): điểm số

unlượt thích /ʌnˈlʌɪk/ (adj, prep): không giống như

reserved /rɪˈzəːvd/ (adj): kín đáo đáo, dtrần dặt

boy /bɔɪ/ (n): bé trai

star /stɑː/ (n): ngôi sao

peace /piːs/ (n): sự im tĩnh

quiet /ˈkwʌɪət/ (n): sự yên ổn tĩnh, lặng lặng

outgoing /ˈaʊtgəʊɪŋ/ (adj): tháo dỡ mở

joke /dʒəʊk/ (n): lời nói nghịch, cthị xã đùa

sense of humor /sɛns ɒv ˈhjuːmə/ (n): tính hài hước

annoy /əˈnɔɪ/ (v): có tác dụng khó tính, làm cho bực mình

although /ɔːlˈðəʊ, ɒl-/ (prep): khoác dù

quite /kwʌɪt/ (adv): hoàn toàn

cthua kém /kləʊs/ (adj): thân thiết

cause /kɔːz/ (v): khiến ra

exam /ɪgˈzam, ɛg-/ (n): kỳ thi, cuộc thi

laugh /lɑːf/ (v): cười


5. Từ Vựng Phần Write Unit 1 Lớp 8


appearance /əˈpɪər(ə)ns/ (n): diện mạo

humorous /ˈhjuːm(ə)rəs/ (adj): khôi hài

helpful /ˈhɛlpfʊl, -f(ə)l/ (adj): tốt giúp đỡ

prompt /prɒm(p)t/ (n): sự gợi ý


6. Từ Vựng Phần Language Focus Unit 1 Lớp 8


focus /ˈfəʊkəs/ (n): trọng tâm

simple /ˈsɪmp(ə)l/ (adj): đơn, đối kháng giản

general /ˈdʒɛn(ə)r(ə)l/ (adj): tổng quát

truth /truːθ/ (n): sự thật

infinitive /ɪnˈfɪnɪtɪv/ (n): nguyên thể

paragraph /ˈparəgrɑːf/ (n): đoạn văn

bracket /ˈbrakɪt/ (n): dấu ngoặc đơn

introduce /ɪntrəˈdjuːs/ (v): giới thiệu

sun /sʌn/ (n): mặt trời

west /wɛst/ (n): phương thơm tây

planet /ˈplanɪt/ (n): hành tinh

earth /əːθ/ (n): trái đất

Mars /mɑːz/ (n): sao Hoả

Mercury /ˈməːkjʊri/ (n): sao Thuỷ

groceries /ˈgrəʊs(ə)riz/ (n): tạp phẩm

carry /ˈkari/ (v): mang

lift /lɪft/ (v): nâng, nhấc lê


Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 1 lớp 8


Trên đấy là toàn cục tự vựng Unit 1 giờ đồng hồ Anh lớp 8 về chủ thể các bạn bè.


Câu 1:Choose the correct word lớn complete the sentencesA(n)_______ is a trang chính for children whose parents are dead.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 5 Cấp Huyện, Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 5 Môn Toán Cấp Tỉnh


A.nestB.villaC.orphanageD.hospital

Câu 2:

I love the _____ of summer evenings in the countryside.

Xem thêm: Tâm Lý Học Tình Yêu Của Bạn Liệu Có Nhạt? ? Tâm Lý Học Tình Yêu Và Hôn Nhân


A.peaceB.peacefulC.noiseD.noisy

Câu 3 - câu 7: Xem phần trắc nghiệm để thi online.


Hỏi đáp Vocabulary Unit 1 Lớp 8


Chúc các em học tốt!


-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247


*

Bài học cùng chương


Unit 1 lớp 8 Getting Started - My friends
Unit 1 lớp 8 Listen & Read - My friends
Unit 1 lớp 8 Speak - Hội thoại My friends
Unit 1 lớp 8 Listen - Bài nghe My friends
Unit 1 lớp 8 Read - Bài dịch My friends
Unit 1 lớp 8 Write - Bài viết My friends
ADSENSE
ADMICRO

Bộ đề thi nổi bật
*

ON
ADSENSE /

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚPhường 8


Tân oán 8

Lý tmáu Toán 8

Giải bài xích tập SGK Tân oán 8

Trắc nghiệm Toán 8

Đại số 8 Chương 1

Hình học 8 Cmùi hương 1


Ngữ vnạp năng lượng 8

Lý tmáu Ngữ Văn uống 8

Soạn văn uống 8

Soạn văn uống 8 (nthêm gọn)

Vnạp năng lượng mẫu 8

Soạn bài Tôi đi học


Tiếng Anh 8

Giải bài Tiếng Anh 8

Giải bài bác Tiếng Anh 8 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 8

Unit 1 Lớp 8 My friend

Tiếng Anh 8 bắt đầu Unit 1


Vật lý 8

Lý thuyết Vật lý 8

Giải bài bác tập SGK Vật Lý 8

Trắc nghiệm Vật lý 8

Vật Lý 8 Chương thơm 1


Hoá học tập 8

Lý ttiết Hóa 8

Giải bài tập SGK Hóa học tập 8

Trắc nghiệm Hóa 8

Hóa học 8 Cmùi hương 1


Sinc học tập 8

Lý tmáu Sinch 8

Giải bài xích tập SGK Sinh 8

Trắc nghiệm Sinc 8

Sinh Học 8 Chương thơm 1


Lịch sử 8

Lý thuyết Lịch sử 8

Giải bài xích tập SGK Lịch sử 8

Trắc nghiệm Lịch sử 8

Lịch Sử 8 Chương thơm 1 LSTG Cận Đại


Địa lý 8

Lý ttiết Địa lý 8

Giải bài tập SGK Địa lý 8

Trắc nghiệm Địa lý 8

Địa Lý 8 Châu Á


GDCD 8

Lý thuyết GDCD 8

Giải bài bác tập SGK GDCD 8

Trắc nghiệm GDCD 8

GDCD 8 Học kì 1


Công nghệ 8

Lý tngày tiết Công nghệ 8

Giải bài bác tập SGK Công nghệ 8

Trắc nghiệm Công nghệ 8

Công nghệ 8 Chương 1


Tin học tập 8

Lý ttiết Tin học 8

Giải bài tập SGK Tin học 8

Trắc nghiệm Tin học 8

Tin học 8 HK1


Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 8

Tư liệu lớp 8


Xem nhiều tốt nhất tuần

Trong lòng mẹ

Tôi đi học

Bảy hằng đẳng thức xứng đáng nhớ

Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2

Tiếng Anh Lớp 8 Unit 1

Video Tân oán cải thiện lớp 8


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thđọng 2 - đồ vật 7: tự 08h30 - 21h00

sucmanhngoibut.com.vn.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị nhà quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247


Chịu đựng trách nát nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty CP.. Giáo Dục Học 247


Chuyên mục: