Bài giảng điện tử tiếng anh 9 unit 1 language focus

     

Bài học tập Language Focus Unit 1 Lớp 9 - A visit from pen palgiúp các em ôn tập cấu trúc ngữ pháp thì vượt khứ đọng đối kháng cùng vượt khứ đọng solo với câu ước "wish".

Bạn đang xem: Bài giảng điện tử tiếng anh 9 unit 1 language focus


Tóm tắt bài bác giảng

1.Unit 1 Lớp 9 Language Focus Grammar

1.1 The past simple (Thì vượt khứ đơn)

1.2 The past with "wish" (Thì thừa khứ đọng cùng với wish)

2.Unit 1 Lớp 9 Languague Focus Exercise

2.1 Exercise 1 Language Focus

2.2 Exercise 2 Language Focus

2.3 Exercise 3 Language Focus

những bài tập minh họa

bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Language Focus Unit 1


Form (Công thức): S + V-ed/(II)

​Ex: She went swimming yesterday morning.

He watched TV yesterday evening.

Đối với các cồn trường đoản cú thích hợp luật lệ, ta thêm -ed vào tận thuộc của rượu cồn từ kia nhằm thực hiện ở thì quá khứ đơn

Ex: work --> worked

play --> played

start --> started

Một số động trường đoản cú bất nguyên tắc Khi chia sinh hoạt thì thừa khứ đối kháng thì ko thêm -ed, mà lại chia theo cột thứ 2 vào bảng cồn trường đoản cú bất quy tắc.

Ex: go --> went

begin --> began

break --> broken

Trong câu hỏi với câu nghi ngờ nghỉ ngơi thì thừa khđọng 1-1, ta thực hiện trợ đụng từ did đến tất cả những ngôi.
1.2 The past simple with wish (Thì thừa khứ đối chọi với wish)
Form: S + wish (es) + S + V-ed/IITrong câu "wish" tín đồ ta sử dụng tobe "were" cho tất cả các ngôiVí dụI wish I knew her tin nhắn address. (I don"t know her gmail address.)I wish my mother were here. (My mother is not here.)

2. Unit 1 Lớp 9 Languague Focus Exercise


2.1 Language Focus Exercise 1 Unit 1 Lớp 9

Work with a partner. Ask và answer questions about what each person did on the weekend.(Hãy thực hành với một bạn cùng lớp. Hỏi cùng vấn đáp các câu hỏi về đa số Việc nhưng mọi người đã có tác dụng trong thời gian ngày vào ngày cuối tuần.)


NameActivitiesDay/Time

Ba

Nga

Lan

Nam

Hoa

Movie - Ghosts & Monsters

Concert - Ha Noi singers

Camp - Y&Y

Soccer match - Dong Thap vs The Cong

Play - Much Avị About Nothing

Saturday /2pm

Saturday / 8pm

All weekend

Sunday / 4pm

Sunday/7pm


Guide khổng lồ answerBa

- What did Ba bởi vì on the weekend?

=> He went to lớn see the movie called "Ghosts & Monsters".

- When did he see it?

=> He saw it on Saturday afternoon at two o"clochồng.

Nga

- What did Nga do on the weekend?

=> She went to lớn a concert & listen khổng lồ Ha Noi singers.

- When did she go there?

=> She went there at 8 o"cloông chồng on Saturday evening.

Lan

- What did Lan vị on the weekend?

=> She went camping with the Y & Y.

- How long did she go camping?

=> She went camping all the weekend.

Nam

- What did Nam vị on the weekend?

=> He went to lớn see a football match Dong Thap versus The Cong.

- When did he go there?

=> He went there at 4 o"clochồng on Sunday afternoon.

Hoa

- What did Hoa vị on the weekend?

=> She went khổng lồ see a play called "Much A vì about Nothing".

- When did she see it?

=> She saw it at 7 o"clochồng on Sunday evening.


2.2 Language Focus Exercise 2 Unit 1 Lớp 9

Lan và her friends are holding a farewell buổi tiệc nhỏ for Maryam. Write the things they did khổng lồ prepare for the buổi tiệc ngọt. Use the pictures and the words in the box.(Lan với các bạn của cô ý dự tính tổ chức một buổi tiệc chia ly mang đến Maryam. Hãy viết số đông gì mà họ có tác dụng nhằm sẵn sàng mang đến bữa tiệc. Sử dụng tranh con cùng đầy đủ trường đoản cú vào form.)


buy

make

hang

go

paint

a cake

flowers

a picture of Ha Noi

colorful lamps

shopping


*

Guide to answerThey bought a lot of flowers.They made a big cake.They hung colorful lamps on the walls of the các buổi tiệc nhỏ room.They painted a picture of Ha Noi.They went shopping to lớn buy all things necessary for the các buổi party and a gift for Maryam.
2.3 Language Focus Exercise 3 Unit 1 Lớp 9

Work with a partner. Write wishes you want to make in these situations.(Thực hành với cùng một chúng ta cùng học tập. Viết rất nhiều lời ước nhưng bạn có nhu cầu trong những trường hợp này.)

a. You are not very tall.

b. It"s so hot. You want to be in the swimming pool.

c. You don"t have a computer.

d. You live very far from school.

e. You don"t have a sister.

f. You draw very badly.

g. You don"t have your friend"s phone number.

Xem thêm: Tổng Hợp Hình Ảnh Anime Boy Lạnh Lùng Trắng Đen Trắng Đẹp Và Ấn Tượng Nhất

h. You don"t know many friends.

i. There aren"t any rivers and lakes in your hometown.

Guide lớn answer

b.I wish I were in the swimming pool.

c.I wish I had a computer.

d.I wish I lived near my school.

e.I wish I had a sister.

f.I wish I could draw well.

g.I wish I had my friend"s phone number.

h.I wish I knew many friends.

i.I wish my hometown had some rivers & lakes.


các bài luyện tập minch họa


Write sentences beginning I wish…


1. I don’t know many people in the town.

2. It’s a shame that I can’t stop smoking.

3. Ann isn’t here & I need lớn see her.

4. I don’t lượt thích being so short.

5. I’m sorry I can’t go to lớn the buổi tiệc ngọt.

6. It’s a pity the weather isn’t better today.

Key

1. I wish I knew many people in the town.

2. I wish I could stop smoking.

3. I wish Ann were here và I could see her.

4. I wish I liked being so short.

5. I wish I could go to lớn the tiệc nhỏ.

6. I wish the weather were better today.


các bài tập luyện trắc nghiệm Language Focus Unit 1 Lớp 9


Trên đây là bài học kinh nghiệm phầnLanguage Focus Unit 1 giờ đồng hồ Anh lớp 9


Câu 1:Choose the word or the phrase or sentence that best completes each unfinished sentence below or that best keeps the meaning of the original sentence if it is substituted for the underlined word or phrase.I wish I ___________his name.


A.knewB.knowC.will knowD.would know

Câu 2:

When did you _______see him?


A.recentlyB.alreadyC.lastD.lately

Câu 3:

I came ________ an old frikết thúc on the street yesterday morning.

Xem thêm: Giáo Án Lịch Sử 10 Bài 3: Các Quốc Gia Cổ Đại Phương Đông, Lịch Sử 10 Bài 3: Các Quốc Gia Cổ Đại Phương Đông


A.overB.acrossC.downD.in

Xem câu 4 - câu 10 vào phần trắc nghiệm để thi online.


Hỏi đáp Language Focus Unit 1 Lớp 9


Trong quy trình học tập bài, có vụ việc thắc mắc gì những em hoàn toàn có thể đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp và để được sự hỗ trợ tự xã hội HỌC247. Chúc các em học tốt!


-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247


*

Bài học thuộc chương


Unit 1 lớp 9 Getting Started - A visit from pen pal
Unit 1 lớp 9 Listen và Read - A visit from pen pal
Unit 1 lớp 9 Speak - Hội thoại A visit from pen pal
Unit 1 lớp 9 Listen - Bài nghe A visit from pen pal
Unit 1 lớp 9 Read - Bài dịch A visit from pen pal
Unit 1 lớp 9 Write - Bài viết A visit from pen pal
ADSENSE
ADMICRO

Bộ đề thi nổi bật
*

ON
ADSENSE /

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP.. 9


Toán 9

Lý thuyết Toán 9

Giải bài xích tập SGK Toán 9

Trắc nghiệm Toán thù 9

Đại số chín Cmùi hương 1

Hình học 9 Cmùi hương 1


Ngữ vnạp năng lượng 9

Lý tngày tiết Ngữ Vnạp năng lượng 9

Soạn văn uống 9

Soạn văn uống 9 (nthêm gọn)

Văn uống mẫu mã 9

Soạn bài Phong phương pháp Hồ Chí Minh


Tiếng Anh 9

Giải bài Tiếng Anh 9

Giải bài tập Tiếng Anh 9 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9

Unit 1 Lớp 9 A visit from pen pal

Tiếng Anh 9 bắt đầu Unit 1


Vật lý 9

Lý tmáu Vật lý 9

Giải bài bác tập SGK Vật Lý 9

Trắc nghiệm Vật lý 9

Vật Lý 9 Chương 1


Hoá học 9

Lý ttiết Hóa 9

Giải bài xích tập SGK Hóa học tập 9

Trắc nghiệm Hóa 9

Hóa học 9 Chương thơm 1


Sinh học tập 9

Lý ttiết Sinh 9

Giải bài xích tập SGK Sinh 9

Trắc nghiệm Sinch 9

Sinch Học 9 Chương 1


Lịch sử 9

Lý tmáu Lịch sử 9

Giải bài xích tập SGK Lịch sử 9

Trắc nghiệm Lịch sử 9

Lịch sử 9 Chương 1 Lịch Sử Thế Giới


Địa lý 9

Lý thuyết Địa lý 9

Giải bài tập SGK Địa lý 9

Trắc nghiệm Địa lý 9

Địa Lý 9 Địa Lý Dân Cư


GDCD 9

Lý tngày tiết GDCD 9

Giải bài xích tập SGK GDCD 9

Trắc nghiệm GDCD 9

GDCD 9 Học kì 1


Công nghệ 9

Lý tmáu Công nghệ 9

Giải bài xích tập SGK Công nghệ 9

Trắc nghiệm Công nghệ 9

Công nghệ 9 Quyển 1


Tin học tập 9

Lý thuyết Tin học tập 9

Giải bài tập SGK Tin học tập 9

Trắc nghiệm Tin học tập 9

Tin học tập 9 Chương thơm 1


Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 9

Tư liệu lớp 9


Xem nhiều độc nhất tuần

Đề thi vào lớp 10 môn Sinh

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề thi vào lớp 10 môn Hóa

Đề thi vào lớp 10 môn Toán

Đề thi vào lớp 10 môn Lý

Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn

Tiếng Anh Lớp 9 Unit 2

Tiếng Anh Lớp 9 Unit 1

Chị em Thúy Kiều

Cthị xã thiếu nữ Nam Xương

Các pmùi hương châm hội thoại

Phong giải pháp Hồ Chí Minh

6 bài xích văn uống mẫu về tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa

8 bài vnạp năng lượng chủng loại Cthị trấn cô gái Nam Xương

5 bài xích vnạp năng lượng chủng loại về Kiều ngơi nghỉ lầu Ngưng Bích

Vnạp năng lượng chủng loại Nghị luận về một vụ việc bốn tưởng, đạo lí

Kchất hóa học Toán cải thiện lớp 9

Kchất hóa học luyện thi lớp 10 siêng Toán


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thđọng 2 - vật dụng 7: tự 08h30 - 21h00

sucmanhngoibut.com.vn.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị nhà quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc Cửa Hàng chúng tôi CP Giáo Dục Học 247


Chuyên mục: