UNIT 1 LỚP 10 SKILLS

  -  

Scan the passage và make a brief note about Mr Vy & Mrs Tuyet's daily routines. Then compare your note with a partner’s.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 10 skills


Task 2

Task 2. Answer the following questions.

(Trả lời các thắc mắc sau.)

1. What is Mr. Vy"s occupation?

2. What time does he get up và what does he vị after that?

3. What does he vì chưng in the morning?

4. What vì chưng Mr. Vy and his wife vị in the afternoon?

5. Are they happy with their lives or not? Why?

Lời giải chi tiết:

1. He’s a peasant / farmer.

2. He gets up at 4:30 and goes down khổng lồ the kitchen to boil some water for his early tea.

3. He ploughs và harrows his plot of l&, drinks tea và smokes local tobacco with his fellow peasants during his break.

4. In the afternoon, Mr Vy và his wife repair the banks of their plot of land. Mr Vy pumps water into lớn it while his wife does the transplanting.

5. Yes. They are, because they love working & they love their children, too.

Tạm dịch:

1. Nghề của ông Vỹ là gì?

=> Ông ấy là một trong những nông dân.

2. Mấy giờ ông ngủ dậy cùng làm những gì sau đó?

3. Ông ấy làm gì vào buổi sáng?

=> Ông cày và bừa khu đất, uống trà và thuốc lá với những người dân cày trong tiếng ngủ.

4. Ông Vỹ cùng vk ông làm gì vào buổi chiều?

=> Buổi chiều, ông Vy cùng vợ ông sửa lại bờ của ruộng bừa. Ông Vy bơm nước vào trong những lúc bà xã ông cấy.

5. Họ gồm niềm hạnh phúc với cuộc sống thường ngày của họ không? Tại sao?

=> Có. Bởi bởi chúng ta yêu quá trình với chúng ta cũng yêu thương con cháu mình.


Task 3

Task 3. Scan the passage and make a brief note about Mr Vy and Mrs Tuyet"s daily routines. Then compare your note with a partner’s.

(Đọc lướt đoạn vnạp năng lượng với ghi chú vắn tắt về các bước thường xuyên làm cho hằng ngày của ông Vỹ và bà Tụyết. Sau đó đối chiếu bảng ghi chú của em cùng với bảng ghi crúc của một chúng ta thuộc học).


in the morning

- 4 : 30 : alarm cloông chồng goes oil. Mr Vy gets up.

..................................

in the afternoon

..................................

in the evening

..................................


Lời giải bỏ ra tiết:

In the morning

- 4.30: Mr Vy gets up, goes down khổng lồ the kitchen, boils water for tea, drinks tea, has a quichồng breakfast, leads the buffalo to lớn the field.

- 5.15: leaves the house.

- 5.30: arrives in the field, ploughs, harrows the plot of land.

- 7.45: takes a short rest.

- 10.30: goes home page.

- 11.30: has lunch with his family.

In the afternoon

- 2.30: Mr Vy và Mrs Tuyet go to the field again, repair the banks of the plot of lvà. Mr Vy pumps water into the field, Mrs Tuyet does the transplanting.

- 6. pm: finish work.

- 7. pm: have sầu dinner.

After dinner

- watch TV.

- go lớn bed.

- sometimes visit neighbours and chat with them.

Tạm dịch:

Vào buổi sáng

- 4.30: Ông Vỹ tỉnh dậy, xuống phòng bếp, đun sôi nước pha trà, uống tsoát, bữa sớm, dẫn trâu ra đồng.

- 5.15: tránh công ty.

- 5.30: đến ruộng, cày, bừa đất.

- 7.45: nghỉ ngơi giải lao ngắn.

- 10.30: về đơn vị.

Xem thêm: Shop Bán Hàng Online Giá Rẻ, Cửa Hàng Trực Tuyến, 6 Lí Do Không Phải Ai Cũng Biết

- 11.30: ăn uống trưa cùng với mái ấm gia đình.

Vào buổi chiều

- 2.30: Ông Vỹ và bà Tuyết lại ra đồng, sửa bờ của lô khu đất. Ông Vỹ bơm nước vào ruộng, còn bà Tuyết thì ghép.

- 6. pm: xong xuôi công việc.

- 7. pm: ăn tối.

Sau bữa tối

- xem TV.

- đi ngủ.

- thỉnh thoảng thăm láng giềng và truyện trò với chúng ta.


AFTER YOU READ

AFTER YOU READ (Sau khi đọc)

Work in groups. Talk about Mr Vy & Mrs Tuyet’s daily routines.

(Làm việc từng nhóm. Nói về quá trình thường làm hằng ngày của ông Vỹ và Bà Tuyết.)

Lời giải chi tiết:

Mr Vy và Mrs Tuyet are farmers. They get up early, at 4:30 a.m. They work hard on their plot of land, usually from 5:30 a.m. till 6 p.m. Mr Vy usually takes an hour"s rest after lunch.

After dinner, they watch TV & go lớn bed at about 10 p.m. Sometimes, they visit their neighbours and chat about their work, their children & their plan for the next crop. They love working & they love sầu their children as well.

Tạm dịch:

Loigiaixuất xắc.com


BEFORE YOU READ

BEFORE YOU READ (Trước Lúc đọc)

Work in pairs. Ask and answer questions about your daily routine, using the cues below.

(Làm việc từng song. Hỏi và vấn đáp các câu về đông đảo câu hỏi có tác dụng thông thường của em, sử dụng các từ bỏ nhắc nhở bên dưới.)

Example: what time you often get up

A: What time do you often get up?

B: I often get up at six.

- what time you go khổng lồ school/ have sầu breakfast/ luch/ dinner/ go khổng lồ bed

- what you often vì chưng in thee morning/ afternoon/ evening

Tạm dịch:

Ví dụ: thời gian bạn thường thức dậy

A: quý khách hàng thường ngủ dậy thời gian mấy giờ?

B: Tôi thường thức dậy thời điểm sáu tiếng.- mấy giờ đồng hồ các bạn tới trường / ăn sáng / ăn trưa / bữa ăn / đi ngủ?- các bạn hay làm gì vào buổi sáng / chiều / tối?

Hướng dẫn giải:

- What time bởi vì you usually get up?

- I usually get up at five sầu thirty.

Tạm dịch:

- quý khách thường tỉnh dậy thời điểm mấy giờ?

Tôi thường xuyên dậy dịp năm giờ tía mươi.

- What vì chưng you usually bởi next?

- I usually bởi exercise.

Tạm dịch:

- Quý khách hàng thường làm gì tiếp theo?

Tôi thường bạn hữu dục.

- Do you usually have breakfast at home?

- Yes. I usually have breakfast with my family.

Tạm dịch:

- Bạn tất cả thường bữa sáng ở nhà không?

Có. Tôi thường bữa sáng cùng với mái ấm gia đình.

- What time vì chưng you go lớn school?

- I usually go to school at 6 : 30.

Tạm dịch:

- Mấy giờ đồng hồ bạn đi học?

- Whal time vì you have lunch?

- I usually have lunch at 11 : 30.

Tạm dịch:

- Mấy giờ đồng hồ bạn ăn uống trưa?

- What bởi you bởi vì in the afternoon?

- I usually learn my lessons và do exercises or homework.

Tạm dịch:

- Quý khách hàng làm những gì vào buổi chiều?

Tôi thường học tập bài bác với làm bài tập hoặc làm cho bài bác tập về bên.

- Do you play sports with friends?

- Yes, sometimes I vì.

Tạm dịch:

- Quý Khách gồm đùa thể dục thể thao cùng với bằng hữu không?

Có, thỉnh thoảng tôi có đùa.

- What bởi you vày after dinner?

- After dinner, I often watch TV with my family until 8 o’clochồng.

Tạm dịch:

- quý khách hàng làm những gì sau bữa tối?

Sau buổi tối, tôi hay xem TV cùng với gia đình cho tới 8 giờ.

- And after that, what vị you vì chưng ?

 - I study & do more exercises.

Tạm dịch:

- Và tiếp đến, bạn làm gì?

Tôi học bài xích cùng làm cho thêm bài tập.

- What time bởi vì you usually go lớn bed?

- I usually go to bed at 10:30.

Tạm dịch:

- Quý Khách thường xuyên đi ngủ cơ hội mấy giờ?


WHILE YOU READ

WHILE YOU READ (Trong khi đọc)

Clichồng trên phía trên để nghe:

Read the passage and then vì the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn uống, tiếp nối làm cho bài bác tập theo sau.)

*

Mr. Vy: The alarm goes off at 4:30. I get up & go down lớn the kitchen to lớn boil some water for my morning tea. I drink several cups of tea, have a quiông xã breakfast & then lead the buffalo to the field. It takes me 45 minutes khổng lồ get ready. I leave the house at a quarter past five and arrive in the field at exactly 5:30. I plough and harrow my plot of lvà and at a quarter to lớn eight I take a short rest. During my break I often drink tea with my fellow peasants & smoke local tobacteo. I continue to work from a quarter past eight till 10:30. Then I go home, take a short rest và have sầu lunch with my family at 11:30. After lunch I usually take an hour"s rest.

Mrs. Tuyet: At 2:30 in the afternoon we go lớn the field again. We repair the banks of our plot of land. Then my husbvà pumps water into it while I do the transplanting. We work for about two hours before we take a rest. We finish our work at 6 p.m. We have sầu dinner at about 7 p.m., then we watch TV and go to bed at about 10 p.m. Sometimes we go và see our neighbours for a cup of tea. We chat about our work, our children & our plans for the next crop. Although it’s a long day for us, we are contented with what we vì chưng. We love sầu working và we love sầu our children.

Dịch bài xích đọc:

Ông Vỹ: Đồng hồ báo thức reo thời điểm 4 giờ đồng hồ 30. Tôi thức dậy và xuống bếp đun nước cho buổi trà sáng sủa. Tôi uống vài ba tách bóc tthẩm tra, ghi điểm trung ương nhanh hao cùng tiếp nối dẫn trâu ra đồng. Tôi mất 45 phút để sẵn sàng. Tôi rời ra khỏi bên cơ hội 5 giờ 15 và cho ruộng đúng 5 giờ đồng hồ 30. Tôi cày với bừa thửa khu đất của tôi, và thời điểm 7 giờ đồng hồ 45 tôi nghỉ ngơi một tí. Trong thời điểm ngủ, tôi thường xuyên uống tsoát cùng với những người dân dân cày khác cùng hút thuốc lá lào. Tôi liên tục làm việc từ 8 giờ đồng hồ 15 cho đến 10 tiếng 30. Sau kia tôi về công ty ngơi nghỉ một tí cùng nạp năng lượng trưa với mái ấm gia đình thời điểm 11 tiếng 30. Sau bữa trưa, tôi thường xuyên ngủ một tiếng.

Bà Tuyết: Lúc 2 tiếng 30 chiều, công ty chúng tôi lại ra đồng. Chúng tôi sửa bờ cho những mhình họa ruộng. Sau kia ông chồng tôi bơm nước vào ruộng trong những lúc tôi ghép lúa. Chúng tôi làm việc khoảng tầm hai giờ trước khi chúng tôi nghỉ. Chúng tôi làm hoàn thành các bước thời điểm 6 giờ đồng hồ. Chúng tôi ăn tối cơ hội khoảng 7 giờ, tiếp nối xem vô tuyến với đi ngủ thời điểm khoảng 10 tiếng. Thông thường chúng tôi sang nhà hàng thôn để uống trà. Chúng tôi tán phễu về công việc, con cháu với kế hoạch mang lại vụ mùa tới. Dầu ngày tất cả dài tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi phù hợp với các bước đang có tác dụng. Chúng tôi yêu thương lao động với yêu thương thương con cái bản thân.

Xem thêm: Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô 2 - Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô: Phần 2


Task 1

Task 1. Choose the option A, B. or C that best suits the meaning of the italicised word(s).